Góp ý dự thảo Thông tư quy định hoạt động xây dựng tiêu chuẩn quốc gia và quy chuẩn kỹ thuật quốc gia của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

          Căn cứ Quyết định số 155/QĐ-BVHTTDL ngày 17 tháng 01 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2012, trong đó Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường đăng ký chủ trì xây dựng Thông tư quy định hoạt động xây dựng tiêu chuẩn quốc gia và quy chuẩn kỹ thuật quốc gia của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường đã phối hợp cùng với các đơn vị, cá nhân có liên quan xây dựng Thông tư theo đúng quy định và trình tự soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật. Đến thời điểm này, Dự thảo Thông tư đã được chỉnh sửa lần thứ III.

          Để hoàn thiện Thông tư, Tổ soạn thảo kính đề nghị Quý đơn vị góp ý cho Dự thảo Thông tư lần III (được gửi kèm Công văn này). Mọi ý kiến đóng góp bằng văn bản gửi về địa chỉ: Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch. Số 51, Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội (Đ/c Hoàng Anh - ĐT: 04.39438234). Dự thảo Thông tư cũng đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch: http://www.cinet.gov.vn và trang thông tin điện tử Quản lý Nghiên cứu Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Bộ Văn hóa, Thể thao và du lịch: http://www.khcnmt-bvhttdl.vn

          Rất mong nhận được sự phối hợp, góp ý của Quý đơn vị: Trước ngày 05 tháng 4 năm 2013.

        Quá thời hạn trên, nếu đơn vị không có thông tin phản hồi thì ý kiến của Quý đơn vị được hiểu là đồng ý với Dự thảo Thông tư./.