Nghiệm thu cấp Bộ đề tài KHCN "Phát huy giá trị biểu tượng văn hóa của Việt Nam trong đời sống văn hóa đương đại." Ngày 18 tháng 01 năm 2022, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức buổi họp trực tuyến Hội đồng đánh giá, nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Bộ với đề tài "Phát huy giá trị biểu tượng văn hóa của Việt Nam trong đời sống văn hóa đương đại" do bà Trần Thị Thu Đông làm chủ nhiệm, đơn vị chủ trì là Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm