Thông tin Hội nghị - Hội thảo - Tập huấn

12:00 | 17/11/2022
Chiều 16/11, tại TP.Cần Thơ, UBND tỉnh Thanh Hóa và UBND TP. Cần Thơ phối hợp tổ chức Hội nghị Liên kết phát triển du lịch tỉnh Thanh Hóa với các tỉnh, thành phố vùng Đồng bằng sông Cửu Long.
12:00 | 15/08/2022
Sáng ngày 04/8/2022, Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam đã tổ chức Hội thảo khoa học "Xây dựng môi trường văn hóa trong gia đình và nhà trường"
12:00 | 19/04/2022
Ngày 18 tháng 01 năm 2022, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức buổi họp trực tuyến Hội đồng đánh giá, nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Bộ với đề tài "Phát huy giá trị biểu tượng văn hóa của Việt Nam trong đời sống văn hóa đương đại" do bà Trần Thị Thu Đông làm chủ nhiệm, đơn vị chủ trì là Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm
12:00 | 19/04/2022
Sáng ngày 22 tháng 3 năm 2022, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức họp Hội đồng đánh giá, nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Bộ "NNghiên cứu bảo tồn, phát huy văn hóa dân tộc Chu Ru trong hoạt động của Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam" do ThS. Nghiêm Thị Minh Hăng làm chủ nhiệm.
12:00 | 19/04/2022
Sáng ngày 23 tháng 3 năm 2022, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức họp Hội đồng đánh giá, nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Bộ "Nghiên cứu bảo tồn, phát huy văn hóa dân tộc La chí trong hoạt động của Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam" do ThS. Trần Văn Ái làm chủ nhiệm.
12:00 | 30/11/2021
Hội nghị - Hội thảo Tổng kết phong trào thi đua đổi mới công tác nghiên cứu khoa học và công nghệ giai đoạn 2016-2020 dưới hình thức trực tuyến và trực tiếp. Tài liệu Hội nghị - Hội thảo mời đại biểu tải và nghiên cứu tại file đính kèm.
12:00 | 20/10/2021
Ngày 15 tháng 10 năm 2021, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức buổi họp trực tuyến Hội đồng đánh giá, nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Bộ với đề tài “Thực trạng và giải pháp phát triển đội ngũ giám tuyển mỹ thuật Việt Nam” do PGS.TS. Hoàng Minh Phúc làm chủ nhiệm, đơn vị chủ trì là Trường Đại học Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh
12:00 | 11/07/2021
Sáng 10/7/2021, tại Bộ Khoa học và Công nghệ đã tổ chức hội đồng tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia “Nghiên cứu phát triển du lịch biển đảo bền vững gắn với bảo tồn di sản văn hóa và thiên nhiên ở tỉnh Quảng Ngãi và vùng lân cận”
12:00 | 02/07/2021
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã hoàn thành việc họp Hội đồng tuyển chọn, giao trực tiếp các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ đưa vào thực hiện năm 2022-2023 lĩnh vực Di sản văn hóa
12:00 | 02/07/2021
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã hoàn thành việc họp Hội đồng tuyển chọn, giao trực tiếp các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ đưa vào thực hiện năm 2022-2023 lĩnh vực Du lịch
Trang 1/12 <12345678910>