Văn bản KHCNMT

STT Số hiệu  Ngày ban hành  Cơ quan ban hành  Trích yếu nội dung  Tải về
1 1471/BVHTTDL-KHCNMT 18/04/2019 Bộ Văn Hóa, Thể thao và Du lịch Về việc xây dựng hồ sơ thuyết minh nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2020-2021
2 981/QĐ-BVHTTDL 19/03/2019 Bộ Văn Hóa, Thể thao và Du lịch Về việc ban hành định mức chi trong xây dựng phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch
3 701/QĐ-BVHTTDL 28/02/2019 Bộ Văn Hóa, Thể thao và Du lịch Quyết định về việc Triển khai thực hiện Kế hoạch thực hiện Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
4 13/2019/NĐ-CP 01/02/2019 Chính Phủ Nghị định về doanh nghiệp khoa học và công nghệ
5 23/2018/TT-BTTTT 28/12/2018 Bộ Thông tin và Truyền thông Hướng dẫn thực hiện Chương trình mục tiêu công nghệ thông tin giai đoạn 2016-2020
6 18/2018/TT-BKHCN 18/12/2018 Bộ KH&CN hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 119/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa.
7 4954/VBHN-BVHTTDL 31/10/2018 Bộ Văn Hóa, Thể thao và Du lịch Văn bản hợp nhất nghị định Ban hành quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng
8 4955/VBHN-BVHTTDL 31/10/2018 Bộ Văn Hóa, Thể thao và Du lịch Văn bản hợp nhất nghị định Quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu
9 1285/QĐ-TTg 01/10/2018 Thủ tướng Phê duyệt Đề án "Phát triển nguồn tin khoa học và công nghệ phục vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ đến năm 2025, định hướng đến năm 2030"
10 2318/QĐ-BKHCN 27/09/2018 Bộ KH&CN Phê duyệt Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp quốc gia giai đoạn đến năm 2025: "Hỗ trợ nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ của công nghiệp 4.0"
11 27/2018/QĐ-UBND 14/09/2018 Ủy ban nhân dân Ban hành quy chế phối hợp bảo vệ môi trường trong hoạt động văn hóa, lễ hội, thể thao, du lịch trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
12 111/2018/NĐ-CP 31/08/2018 Thủ tướng Quy định về ngày thành lập, ngày truyền thống, ngày hưởng ứng của các bộ, ngành, địa phương
13 12/2018/TT-BKHCN 31/08/2018 Bộ KH&CN Quy định về xây dựng, ký kết và quản lý các chương trình hợp tác quốc tế của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ trong tài trợ thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ, hỗ trợ hoạt động nâng cao năng lực khoa học và công nghệ quốc gia
14 2528/BKHCN-TCCB 16/08/2018 Bộ KH&CN Khung nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng của tổ chức KH&CN công lập
15 70/2018/TT-BTC 08/08/2018 Bộ Tài chính Quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh giai đoạn 2016-2020
16 2684/QĐ-BVHTTDL 18/07/2018 Bộ Văn Hóa, Thể thao và Du lịch Ban hành kế hoạch triển khai Nghị định số 140/NĐ-CP của Chính phủ ngày 05/12/2017 về chính sách thu hút và tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
17 2950/VBHN-BVHTTDL 06/07/2018 Bộ Văn Hóa, Thể thao và Du lịch Thông tư hướng dẫn Nghị định số 32/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh
18 2278/QĐ-BVHTTDL 18/06/2018 Bộ Văn Hóa, Thể thao và Du lịch Về việc phê duyệt tổ chức, cá nhân trúng tuyển chọn, giao trực tiếp chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2019-2020
19 70/2018/NĐ-CP 15/05/2018 Chính Phủ Quy định việc quản lý, sử dụng tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước
20 03/2018/TT-BKHCN 15/05/2018 Bộ KH&CN Thông tư Ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành khoa học và công nghệ và phân công thu thập, tổng hợp các chỉ tiêu thống kê quốc gia về khoa học và công nghệ
Trang 1/8 <12345678>