Chi tiết đề tài

Thông tin chung

Tên đề tài (*) Nghiên cứu quy trình sàng lọc phát hiện sớm bệnh lý tim mạch ở vận động viên các đội tuyển quốc gia
Cơ quan chủ trì Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cơ quan thực hiện Bệnh viện Thể thao Việt Nam
Loại đề tài Đề tài cấp Bộ
Lĩnh vực nghiên cứu Thể dục thể thao
Chủ nhiệm(*) Võ Tường Kha
Ngày bắt đầu 01/2021
Ngày kết thúc 12/2022

Tổng quan

Tính cấp thiết

Mục tiêu

- Xác định các dạng bệnh lý tim mạch vận động viên mắc phải;

- Xây dựng quy trình sàng lọc phát hiện bệnh lý tim mạch của vận động viên đội tuyển quốc gia.

Nội dung

Nội dung 1. Nghiên cứu tổng quan về bệnh lý tim mạch vận động viên có nguy cơ gây đột tử;

Nội dung 2. Xây dựng bộ tiêu chuẩn kiểm tra sức khỏe tim mạch VĐV

    Nội dung 3. Khám sàng lọc ban đầu ở trạng thái nghỉ nhằm xác định và phân loại các dạng bệnh, đặc biệt là bệnh tim mạch ở vận động viên đội tuyển Quốc gia.

Nội dung 4.  Khám chuyên sâu ở trạng thái vận động nhằm xác định bệnh lý tim mạch tiềm ẩn ở vận động viên đội tuyển quốc gia.

Nội dung 5. Xây dựng quy trình kiểm tra phát hiện bệnh lý tim mạch của vận động viên đội tuyển quốc gia.

Nội dung 6. Khảo sát một số yếu tố về đặc điểm điện tâm đồ của vận động viên quốc gia so với của người bình thường.

 Nội dung 7. Khuyến nghị những vấn đề liên quan đến tim mạch của vận động viên nhằm hạn chế rủi ro trong luyện tập và thi đấu của vận động viên

PP nghiên cứu

Hiệu quả KTXH

ĐV sử dụng

File đính kèm

STT Tên đơn vị Người đại diện
STT Tên người tham gia
STT Nội dung phối hợp Kết quả dự kiến Thời gian bắt đầu - kết thúc
STT Tên sản phẩm Số lượng dự kiến Diễn giải