Danh sách nhà khoa học

STT Họ và tên Trình độ Chức vụ Đơn vị Lĩnh vực NCKH
1 Bình Định Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam
2 Bùi Kim Hồng Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch
3 Bùi Ngọc Phúc Học viện Âm nhạc Huế
4 Bùi Quang Thắng Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam
5 Bùi Quang Thanh Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam
6 Bùi Thanh Thủy Trường Đại học Văn hoá Hà Nội
7 Bùi Văn Tiến Viện Mỹ thuật
8 Chu Đức Tính Bảo tàng Hồ Chí Minh
9 Chu Quang Trứ Viện Mỹ thuật
10 Dân Quốc Nhà hát Chèo Việt Nam
11 Đặng Cảnh Khanh Vụ Gia đình
12 Đặng Văn Bài Cục Di sản văn hóa
13 Đào Mạnh Hùng Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội
14 Đào Phương Duy Trường Cao đẳng Múa Việt Nam
15 Đậu Thị Ánh Tuyết Trường Đại học Văn hoá thành phố Hồ Chí Minh
16 Diệp Trung Bình Bảo tàng Văn hoá các dân tộc Việt Nam
17 Đinh Nguyễn Phương Thảo Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường
18 Đinh Phi Thúy Hãng phim truyện Việt Nam
19 Đinh Quang Trung Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội
20 Đinh Thị Thanh Hiền Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch
21 Đinh Thị Vân Chi Trường Đại học Văn hoá Hà Nội
22 Đỗ Cẩm Thơ Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch
23 Đỗ Đăng Thanh Viện Phim Việt Nam
24 Đỗ Đức Lợi Bảo tàng Văn hoá các dân tộc Việt Nam
25 Đỗ Hương Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Tp. Hồ Chí Minh
26 Đỗ Hữu Dư Thư viện Quốc gia Việt Nam
27 Đỗ Lai Thúy Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật
28 Đỗ Lan Phương Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam
29 Đỗ Ngọc Anh Trường Đại học Văn hoá thành phố Hồ Chí Minh
30 Đỗ Quốc Thắng Trường Trung học Kỹ thuật In
31 Đỗ Thị Hòa Bảo tàng Văn hoá các dân tộc Việt Nam
32 Đỗ Thị Minh Thúy Trường Đại học Văn hoá Hà Nội
33 Đỗ Thị Tám Trung tâm hỗ trợ Sáng tác
34 Đỗ Thị Thanh Hoa Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch
35 Đỗ Văn Trụ Bảo tàng Hồ Chí Minh
36 Đoàn Mạnh Dung Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Tp. Hồ Chí Minh
37 Đoàn Thị Hồng Minh Viện Bảo tồn di tích
38 Dương Bích Hồng Trường Đại học Văn hoá Hà Nội
39 Hà Diệp Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội
40 Hà Quang Văn Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Tp. Hồ Chí Minh
41 Hà Thị Nự Bảo tàng Văn hoá các dân tộc Việt Nam
42 Hà Văn Cầu Nhà hát Chèo Việt Nam
43 Hà Văn Siêu Tiến sỹ Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch
Du lịch
44 Hồ Việt Hà Vụ Kế hoạch, Tài chính
45 Hoa Hữu Vân Vụ Gia đình
46 Hoàng Chương Cục Nghệ thuật biểu diễn
47 Hoàng Hoài Nam Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Tp. Hồ Chí Minh
48 Hoàng Hồng Hạnh Trường Đại học Văn hoá thành phố Hồ Chí Minh
49 Hoàng Khiêm Nhà hát Chèo Việt Nam
50 Hoàng Minh Thái Vụ Pháp chế
Trang 1/6 <123456>