Danh sách nhà khoa học

STT Họ và tên Trình độ Chức vụ Đơn vị Lĩnh vực NCKH
1 Bạch Mỹ Trinh Trường Cao đẳng Múa Việt Nam
2 Bạch Mỹ Trinh Trường Cao đẳng Múa Việt Nam
3 Bình Định Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam
4 Bùi Hoài Sơn Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam
5 Bùi Kim Hồng Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch
6 Bùi Ngọc Phúc Học viện Âm nhạc Huế
7 Bùi Quang Thắng Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam
8 Bùi Quang Thanh Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam
9 Bùi Thanh Thủy Trường Đại học Văn hoá Hà Nội
10 Bùi Văn Tiến Viện Mỹ thuật
11 Bùi Việt Hà Tổng cục Thể dục, Thể thao
12 Châm Nhật Tân Bảo tàng Văn hoá các dân tộc Việt Nam
13 Chu Đức Tính Bảo tàng Hồ Chí Minh
14 Chu Quang Trứ Viện Mỹ thuật
15 Chu Thu Hường Viện Bảo tồn di tích
16 Dân Quốc Nhà hát Chèo Việt Nam
17 Đặng Cảnh Khanh Vụ Gia đình
18 Đặng Thị Hồng Nhung Viện Khoa học Thể dục Thể thao
19 Đặng Văn Bài Cục Di sản văn hóa
20 Đào Mạnh Hùng Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội
21 Đào Phương Duy Trường Cao đẳng Múa Việt Nam
22 Đậu Thị Ánh Tuyết Trường Đại học Văn hoá thành phố Hồ Chí Minh
23 Đậu Thị Ánh Tuyết Trường Đại học Văn hoá thành phố Hồ Chí Minh
24 Diệp Trung Bình Bảo tàng Văn hoá các dân tộc Việt Nam
25 Đinh Công Tuấn Trường Đại học Văn hoá Hà Nội
26 Đinh Nguyễn Phương Thảo Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường
27 Đinh Phi Thúy Hãng phim truyện Việt Nam
28 Đinh Quang Trung Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội
29 Đinh Thị Cẩm Lê Trường Bồi dưỡng cán bộ quản lý Văn hóa, Thể thao và Du lịch
30 Đinh Thị Thanh Hiền Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch
31 Đinh Thị Vân Chi Trường Đại học Văn hoá Hà Nội
32 Đỗ Cẩm Thơ Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch
33 Đỗ Đăng Thanh Viện Phim Việt Nam
34 Đỗ Đức Lợi Bảo tàng Văn hoá các dân tộc Việt Nam
35 Đỗ Hương Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Tp. Hồ Chí Minh
36 Đỗ Hữu Dư Thư viện Quốc gia Việt Nam
37 Đỗ Lai Thúy Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật
38 Đỗ Lan Phương Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam
39 Đỗ Ngọc Anh Trường Đại học Văn hoá thành phố Hồ Chí Minh
40 Đỗ Quốc Thắng Trường Trung học Kỹ thuật In
41 Đỗ Thị Hòa Bảo tàng Văn hoá các dân tộc Việt Nam
42 Đỗ Thị Minh Thúy Trường Đại học Văn hoá Hà Nội
43 Đỗ Thị Minh Thúy Trường Đại học Văn hoá Hà Nội
44 Đỗ Thị Minh Thúy Trường Đại học Văn hoá Hà Nội
45 Đỗ Thị Tám Trung tâm hỗ trợ Sáng tác
46 Đỗ Thị Thanh Hoa Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch
47 Đỗ Trần Phương Trường Đại học Văn hoá Hà Nội
48 Đỗ Văn Trụ Bảo tàng Hồ Chí Minh
49 Đoàn Mạnh Dung Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Tp. Hồ Chí Minh
50 Đoàn Thị Hồng Minh Viện Bảo tồn di tích
Trang 1/7 <1234567>