Danh sách nhà khoa học

STT Họ và tên Trình độ Chức vụ Đơn vị Lĩnh vực NCKH
1 Bình Định Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam
2 Bùi Kim Hồng Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch
3 Bùi Ngọc Phúc Học viện Âm nhạc Huế
4 Bùi Quang Thắng Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam
5 Bùi Quang Thanh Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam
6 Bùi Thanh Thủy Trường Đại học Văn hoá Hà Nội
7 Bùi Văn Tiến Viện Mỹ thuật
8 Chu Đức Tính Bảo tàng Hồ Chí Minh
9 Chu Quang Trứ Viện Mỹ thuật
10 Chu Thu Hường Viện Bảo tồn di tích
11 Dân Quốc Nhà hát Chèo Việt Nam
12 Đặng Cảnh Khanh Vụ Gia đình
13 Đặng Thị Hồng Nhung Viện Khoa học Thể dục Thể thao
14 Đặng Văn Bài Cục Di sản văn hóa
15 Đào Mạnh Hùng Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội
16 Đào Phương Duy Trường Cao đẳng Múa Việt Nam
17 Đậu Thị Ánh Tuyết Trường Đại học Văn hoá thành phố Hồ Chí Minh
18 Đậu Thị Ánh Tuyết Trường Đại học Văn hoá thành phố Hồ Chí Minh
19 Diệp Trung Bình Bảo tàng Văn hoá các dân tộc Việt Nam
20 Đinh Nguyễn Phương Thảo Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường
21 Đinh Phi Thúy Hãng phim truyện Việt Nam
22 Đinh Quang Trung Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội
23 Đinh Thị Thanh Hiền Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch
24 Đinh Thị Vân Chi Trường Đại học Văn hoá Hà Nội
25 Đỗ Cẩm Thơ Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch
26 Đỗ Đăng Thanh Viện Phim Việt Nam
27 Đỗ Đức Lợi Bảo tàng Văn hoá các dân tộc Việt Nam
28 Đỗ Hương Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Tp. Hồ Chí Minh
29 Đỗ Hữu Dư Thư viện Quốc gia Việt Nam
30 Đỗ Lai Thúy Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật
31 Đỗ Lan Phương Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam
32 Đỗ Ngọc Anh Trường Đại học Văn hoá thành phố Hồ Chí Minh
33 Đỗ Quốc Thắng Trường Trung học Kỹ thuật In
34 Đỗ Thị Hòa Bảo tàng Văn hoá các dân tộc Việt Nam
35 Đỗ Thị Minh Thúy Trường Đại học Văn hoá Hà Nội
36 Đỗ Thị Tám Trung tâm hỗ trợ Sáng tác
37 Đỗ Thị Thanh Hoa Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch
38 Đỗ Văn Trụ Bảo tàng Hồ Chí Minh
39 Đoàn Mạnh Dung Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Tp. Hồ Chí Minh
40 Đoàn Thị Hồng Minh Viện Bảo tồn di tích
41 Đoàn Thị Mỹ Hương Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam
42 Dương Bích Hồng Trường Đại học Văn hoá Hà Nội
43 Dương Viết Á Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam
44 Hà Diệp Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội
45 Hà Quang Văn Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Tp. Hồ Chí Minh
46 Hà Thị Nự Bảo tàng Văn hoá các dân tộc Việt Nam
47 Hà Văn Cầu Nhà hát Chèo Việt Nam
48 Hà Văn Siêu Tiến sỹ Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch
Du lịch
49 Hồ Việt Hà Vụ Kế hoạch, Tài chính
50 Hoa Hữu Vân Vụ Gia đình
Trang 1/6 <123456>