Danh sách nhà khoa học

STT Họ và tên Trình độ Chức vụ Đơn vị Lĩnh vực NCKH
1 Bình Định Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam
2 Bùi Kim Hồng Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch
3 Bùi Ngọc Phúc Học viện Âm nhạc Huế
4 Bùi Quang Thắng Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam
5 Bùi Quang Thanh Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam
6 Bùi Thanh Thủy Trường Đại học Văn hoá Hà Nội
7 Bùi Văn Tiến Viện Mỹ thuật
8 Chu Đức Tính Bảo tàng Hồ Chí Minh
9 Chu Quang Trứ Viện Mỹ thuật
10 Chu Thu Hường Viện Bảo tồn di tích
11 Dân Quốc Nhà hát Chèo Việt Nam
12 Đặng Cảnh Khanh Vụ Gia đình
13 Đặng Thị Hồng Nhung Viện Khoa học Thể dục Thể thao
14 Đặng Văn Bài Cục Di sản văn hóa
15 Đào Mạnh Hùng Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội
16 Đào Phương Duy Trường Cao đẳng Múa Việt Nam
17 Đậu Thị Ánh Tuyết Trường Đại học Văn hoá thành phố Hồ Chí Minh
18 Diệp Trung Bình Bảo tàng Văn hoá các dân tộc Việt Nam
19 Đinh Nguyễn Phương Thảo Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường
20 Đinh Phi Thúy Hãng phim truyện Việt Nam
21 Đinh Quang Trung Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội
22 Đinh Thị Thanh Hiền Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch
23 Đinh Thị Vân Chi Trường Đại học Văn hoá Hà Nội
24 Đỗ Cẩm Thơ Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch
25 Đỗ Đăng Thanh Viện Phim Việt Nam
26 Đỗ Đức Lợi Bảo tàng Văn hoá các dân tộc Việt Nam
27 Đỗ Hương Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Tp. Hồ Chí Minh
28 Đỗ Hữu Dư Thư viện Quốc gia Việt Nam
29 Đỗ Lai Thúy Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật
30 Đỗ Lan Phương Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam
31 Đỗ Ngọc Anh Trường Đại học Văn hoá thành phố Hồ Chí Minh
32 Đỗ Quốc Thắng Trường Trung học Kỹ thuật In
33 Đỗ Thị Hòa Bảo tàng Văn hoá các dân tộc Việt Nam
34 Đỗ Thị Minh Thúy Trường Đại học Văn hoá Hà Nội
35 Đỗ Thị Tám Trung tâm hỗ trợ Sáng tác
36 Đỗ Thị Thanh Hoa Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch
37 Đỗ Văn Trụ Bảo tàng Hồ Chí Minh
38 Đoàn Mạnh Dung Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Tp. Hồ Chí Minh
39 Đoàn Thị Hồng Minh Viện Bảo tồn di tích
40 Dương Bích Hồng Trường Đại học Văn hoá Hà Nội
41 Dương Viết Á Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam
42 Hà Diệp Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội
43 Hà Quang Văn Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Tp. Hồ Chí Minh
44 Hà Thị Nự Bảo tàng Văn hoá các dân tộc Việt Nam
45 Hà Văn Cầu Nhà hát Chèo Việt Nam
46 Hà Văn Siêu Tiến sỹ Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch
Du lịch
47 Hồ Việt Hà Vụ Kế hoạch, Tài chính
48 Hoa Hữu Vân Vụ Gia đình
49 Hoàng Chương Cục Nghệ thuật biểu diễn
50 Hoàng Đạo Cương Viện Bảo tồn di tích
Trang 1/6 <123456>