Nhiệm vụ KHCNMT

 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Trung Tâm Kỹ Thuật Điện Ảnh Việt Nam
 • : 01/1995 - 12/1996
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật
 • : 01/1995 - 12/1996
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Trung Tâm Kỹ Thuật Điện Ảnh Việt Nam
 • : 01/1995 - 12/1996
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Trung Tâm Kỹ Thuật Điện Ảnh Việt Nam
 • : 01/1995 - 12/1996
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Trường Đại học Văn hoá Hà Nội
 • : 03/1994 - 03/1996
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Trường Đại học Văn hoá Hà Nội
 • : 03/1994 - 03/1996
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Vụ Kế hoạch, Tài chính
 • : 01/1994 - 12/1995
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch
 • : 01/1994 - 12/1995
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Văn phòng
 • : 01/1994 - 12/1995
 • : BO209448
 • : Đỗ Văn Trụ
 • : Di sản văn hóa
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Bảo tàng Hồ Chí Minh
 • : 01/1994 - 12/1995
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Hãng phim truyện Việt Nam
 • : 01/1994 - 12/1995
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Trung Tâm Kỹ Thuật Điện Ảnh Việt Nam
 • : 01/1994 - 12/1995
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Trung Tâm Kỹ Thuật Điện Ảnh Việt Nam
 • : 01/1994 - 12/1995
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Trung Tâm Kỹ Thuật Điện Ảnh Việt Nam
 • : 01/1994 - 12/1995
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Trung Tâm Kỹ Thuật Điện Ảnh Việt Nam
 • : 01/1993 - 12/1994
 • : BO219383
 • : Lý Anh Tuấn
 • : Nghệ thuật
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Trung Tâm Kỹ Thuật Điện Ảnh Việt Nam
 • : 01/1993 - 12/1994
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Hãng phim truyện Việt Nam
 • : 01/1993 - 12/1994
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Tp. Hồ Chí Minh
 • : 01/1993 - 12/1994
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch
 • : 01/1993 - 12/1994
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam
 • : 01/1993 - 12/1994
Trang 20/22 <12...1213141516171819202122>