Chi tiết đề tài

Thông tin chung

Tên đề tài (*) Di sản múa và vấn đề sáng tạo múa từ 1954 đến 2000 (người Việt vùng đồng bằng Bắc Bộ)
Cơ quan chủ trì Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cơ quan thực hiện Trường Cao đẳng Múa Việt Nam
Loại đề tài Đề tài cấp Bộ
Lĩnh vực nghiên cứu Nghệ thuật
Chủ nhiệm(*) Lê Bạch Hường
Ngày bắt đầu 01/2001
Ngày kết thúc 12/2002

Tổng quan

Tính cấp thiết

Mục tiêu

- Nhằm nhận diện đầy đủ hơn về giá trị di sản múa người Việt vùng đồng bằng Bắc Bộ, khẳng định những thành quả sáng tạo nghệ thuật múa người Việt thời đại Hồ Chí Minh

- Những vấn đề chung về xứ sở con người và văn hóa nghệ thuật, khái niệm về hai thuật ngữ “di sản” và sáng tạo”

- Các hình thái múa dân gian, múa cung đình, múa tôn giáo, mối quan hệ giữa các hình thái múa, múa sân khấu truyền thống (múa Tuồng, múa Chèo)

- Vấn đề sáng tạo múa người Việt vùng đồng bằng Bắc Bộ từ năm 1954 đến năm 2000, lịch sử vấn đề và sự sáng tạo múa, một số tác phẩm múa của người Việt qua các thời kỳ lịch sử

- Giá trị di sản múa người Việt vùng đồng bằng Bắc Bộ trong hoạt động sáng tạo của nghệ sĩ thời đại Hồ Chí Minh, thành quả sáng tạo múa người Việt ngày nay, những tồn tại và đề xuất.

Nội dung

PP nghiên cứu

Hiệu quả KTXH

ĐV sử dụng

File đính kèm

STT Tên đơn vị Người đại diện
STT Tên người tham gia
STT Nội dung phối hợp Kết quả dự kiến Thời gian bắt đầu - kết thúc
STT Tên sản phẩm Số lượng dự kiến Diễn giải

  BÌNH LUẬN BẠN ĐỌC(0)

  GỬI BÌNH LUẬN

Họ tên*
Email
Tiêu đề(*)
Nội dung*
Mã xác thực (*)   Thay đổi captcha