Chi tiết đề tài

Thông tin chung

Tên đề tài (*) Đạo diễn với kịch hát dân tộc
Cơ quan chủ trì Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cơ quan thực hiện Cục Nghệ thuật biểu diễn
Loại đề tài Đề tài cấp Bộ
Lĩnh vực nghiên cứu Nghệ thuật
Chủ nhiệm(*) Nguyễn Ngọc Phương
Ngày bắt đầu 01/2001
Ngày kết thúc 12/2002

Tổng quan

Tính cấp thiết

Mục tiêu

Nội dung

- Khái niệm về đạo diễn

- Đặc điểm chung và riêng trong sân khấu Kịch và Kịch hát dân tộc

- Từ kịch bản đến vở diễn, từ thầy tuồng đến đạo diễn

PP nghiên cứu

Hiệu quả KTXH

ĐV sử dụng

File đính kèm

STT Tên đơn vị Người đại diện
STT Tên người tham gia
STT Nội dung phối hợp Kết quả dự kiến Thời gian bắt đầu - kết thúc
STT Tên sản phẩm Số lượng dự kiến Diễn giải

  BÌNH LUẬN BẠN ĐỌC(0)

  GỬI BÌNH LUẬN

Họ tên*
Email
Tiêu đề(*)
Nội dung*
Mã xác thực (*)   Thay đổi captcha