Chi tiết đề tài

Thông tin chung

Tên đề tài (*) Nghệ thuật sân khấu truyền thống với khán giả trẻ Việt Nam
Cơ quan chủ trì Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cơ quan thực hiện Cục Nghệ thuật biểu diễn
Loại đề tài Đề tài cấp Bộ
Lĩnh vực nghiên cứu Nghệ thuật
Chủ nhiệm(*) Phạm Thị Thành
Ngày bắt đầu 01/2000
Ngày kết thúc 12/2001

Tổng quan

Tính cấp thiết

Mục tiêu

Nội dung

- Tìm hiểu mối quan hệ tác động lẫn nhau giữa hai thành phần cơ bản trong nghệ thuật sân khấu là tác phẩm và khán giả, trong phạm vi nghệ thuật sân khấu truyền thống và khán giả trẻ VN mà thôi.

- Từ đó phân tích các nguy cơ dẫn đến suy thoái và các khả năng có thể thúc đẩy sự phát triển của nghệ thuật sân khấu truyền thống VN trong thời gian tới bằng cách thiết lập và cải tiến mối quan hệ của nó với khán giả trẻ trong giai đoạn sắp tới.

PP nghiên cứu

Hiệu quả KTXH

ĐV sử dụng

File đính kèm

STT Tên đơn vị Người đại diện
STT Tên người tham gia
STT Nội dung phối hợp Kết quả dự kiến Thời gian bắt đầu - kết thúc
STT Tên sản phẩm Số lượng dự kiến Diễn giải

  BÌNH LUẬN BẠN ĐỌC(0)

  GỬI BÌNH LUẬN

Họ tên*
Email
Tiêu đề(*)
Nội dung*
Mã xác thực (*)   Thay đổi captcha