Nhiệm vụ KHCNMT

 • : BO209233
 • : Phạm Mai Hùng
 • : Di sản văn hóa
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Bảo tàng Cách mạng Việt Nam
 • : 01/1992 - 12/1994
 • : BO209346
 • : Nguyễn Huy Hoan
 • : Di sản văn hóa
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Bảo tàng Hồ Chí Minh
 • : 01/1993 - 12/1994
 • : BO209347
 • : Đỗ Văn Trụ
 • : Di sản văn hóa
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Bảo tàng Hồ Chí Minh
 • : 01/1993 - 12/1994
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Trường Đại học Văn hoá Hà Nội
 • : 03/1992 - 03/1994
 • : BO209229
 • : Nguyễn Thịnh
 • : Di sản văn hóa
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Trường Đại học Văn hoá Hà Nội
 • : 03/1992 - 03/1994
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Vụ Kế hoạch, Tài chính
 • : 01/1992 - 12/1993
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Vụ Văn hoá dân tộc
 • : 01/1992 - 12/1993
 • : BO209245
 • : Phạm Duy Quế
 • : Di sản văn hóa
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Bảo tàng Hồ Chí Minh
 • : 01/1992 - 12/1993
 • : BO219265
 • : Hà Quang Văn
 • : Nghệ thuật
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Tp. Hồ Chí Minh
 • : 01/1992 - 12/1993
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Thư viện Quốc gia Việt Nam
 • : 01/1992 - 12/1993
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Hãng phim truyện Việt Nam
 • : 01/1992 - 12/1993
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Hãng phim truyện Việt Nam
 • : 01/1992 - 12/1993
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Hãng phim truyện Việt Nam
 • : 01/1992 - 12/1993
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Hãng phim truyện Việt Nam
 • : 01/1992 - 12/1993
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Trung Tâm Kỹ Thuật Điện Ảnh Việt Nam
 • : 01/1992 - 12/1993
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Trung Tâm Kỹ Thuật Điện Ảnh Việt Nam
 • : 01/1992 - 12/1993
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Trung Tâm Kỹ Thuật Điện Ảnh Việt Nam
 • : 01/1991 - 12/1992
 • : BO219117
 • : Đinh Phi Thúy
 • : Nghệ thuật
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Hãng phim truyện Việt Nam
 • : 01/1991 - 12/1992
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Hãng phim truyện Việt Nam
 • : 01/1991 - 12/1992
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Viện Phim Việt Nam
 • : 01/1991 - 12/1992
Trang 21/22 <12...1213141516171819202122>