Chi tiết đề tài

Thông tin chung

Tên đề tài (*) Lịch sử mỹ thuật Việt Nam (Phần cổ)
Cơ quan chủ trì Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cơ quan thực hiện Viện Mỹ thuật
Loại đề tài Đề tài cấp Bộ
Lĩnh vực nghiên cứu Nghệ thuật
Chủ nhiệm(*) Nguyễn Tiến Cảnh
Ngày bắt đầu 01/1998
Ngày kết thúc 12/1999

Tổng quan

Tính cấp thiết

Mục tiêu

Nội dung

- Phác họa cơ cấu bình diện của Mỹ thuật trên lãnh thổ đất nước ta hiện nay, đồng thời trình bày một cách khái quát về các nền mỹ thuật chủ yếu có mặt trên bình diện này

- Đặt mỹ thuật truyền thống VN trong bối cảnh của nên văn hóa, văn minh, do đó mà xác định nguồn gốc cùng quá trình diễn tiến lịch sử của nó.

- Thời đại Đồ Đá và Kim khí - Mỹ thuật Đông Sơn

- Mỹ thuật thời Lý - Trần

- Mỹ thuật thời Lê Sơ

- Mỹ thuật thời Mạc

- Mỹ thuật thời Lê Trung Hưng

- Mỹ thuật thời Nguyễn

PP nghiên cứu

Hiệu quả KTXH

ĐV sử dụng

File đính kèm

STT Tên đơn vị Người đại diện
STT Tên người tham gia
STT Nội dung phối hợp Kết quả dự kiến Thời gian bắt đầu - kết thúc
STT Tên sản phẩm Số lượng dự kiến Diễn giải

  BÌNH LUẬN BẠN ĐỌC(0)

  GỬI BÌNH LUẬN

Họ tên*
Email
Tiêu đề(*)
Nội dung*
Mã xác thực (*)   Thay đổi captcha