Chi tiết đề tài

Thông tin chung

Tên đề tài (*) Âm nhạc Việt Nam tiến trình và thành tựu
Cơ quan chủ trì Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cơ quan thực hiện Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam
Loại đề tài Đề tài cấp Bộ
Lĩnh vực nghiên cứu Nghệ thuật
Chủ nhiệm(*) Tú Ngọc
Ngày bắt đầu 01/1998
Ngày kết thúc 12/1999

Tổng quan

Tính cấp thiết

Mục tiêu

Nội dung

- Sự hình thành âm nhạc mới: đời sống âm nhạc, dòng ca khúc lãng mạn, dòng ca khúc yêu nước - tiến bộ, dòng ca khúc cách mạng

- Những bước trưởng thành:

          +, Âm nhạc mới sau cách mạng tháng Tám và trong cuộc kháng chiến chống Pháp (1945 - 1954): ca khúc quần chúng, ca khúc trữ tình, ca khúc hợp xướng và trường ca, ca cảnh và ca kịch, ca khúc thiếu nhi

          +, Âm nhạc mới trong sự nghiệp xây dựng CNXH trên miền Bắc, đấu tranh thống nhất đất nước và trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước: ca khúc quần chúng, ca khúc trữ tình, hợp xướng, trường ca, thanh xướng kịch, ca khúc thiếu nhi, ca kịch, nhạc kịch và vũ kịch, âm nhạc thính phòng và giao hưởng.

PP nghiên cứu

Hiệu quả KTXH

ĐV sử dụng

File đính kèm

STT Tên đơn vị Người đại diện
STT Tên người tham gia
STT Nội dung phối hợp Kết quả dự kiến Thời gian bắt đầu - kết thúc
STT Tên sản phẩm Số lượng dự kiến Diễn giải

  BÌNH LUẬN BẠN ĐỌC(0)

  GỬI BÌNH LUẬN

Họ tên*
Email
Tiêu đề(*)
Nội dung*
Mã xác thực (*)   Thay đổi captcha