Chi tiết đề tài

Thông tin chung

Tên đề tài (*) Nghiên cứu, khảo sát, xây dựng mô hình hệ thống rạp chiếu phim ở Việt Nam.
Cơ quan chủ trì Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cơ quan thực hiện Trung Tâm Kỹ Thuật Điện Ảnh Việt Nam
Loại đề tài Đề tài cấp Bộ
Lĩnh vực nghiên cứu Văn hóa
Chủ nhiệm(*) Nguyễn Văn Tín
Ngày bắt đầu 01/1998
Ngày kết thúc 12/1999

Tổng quan

Tính cấp thiết

Mục tiêu

- Trên cơ sơ tham khảo kinh nghiệm của các nước có nền điện ảnh tiên tiến và các nước trong khu vực, kết hợp với nghiên cứu khảo sát tình hình thực tế và khả năng đầu tư của Nhà nước và liên doanh liên kết với nước ngoài đưa ra được các mô hình rạp chiếu phim phù hợp với các thành phố lớn đông dân, các thành phố thị xã và các huyện, thị trấn cùng các cấu hình trang thiết bị phù hợp với từng mô hình.

Nội dung

PP nghiên cứu

Hiệu quả KTXH

ĐV sử dụng

File đính kèm

STT Tên đơn vị Người đại diện
STT Tên người tham gia
STT Nội dung phối hợp Kết quả dự kiến Thời gian bắt đầu - kết thúc
STT Tên sản phẩm Số lượng dự kiến Diễn giải

  BÌNH LUẬN BẠN ĐỌC(0)

  GỬI BÌNH LUẬN

Họ tên*
Email
Tiêu đề(*)
Nội dung*
Mã xác thực (*)   Thay đổi captcha