Chi tiết đề tài

Thông tin chung

Tên đề tài (*) Nghiên cứu việc cách tân nghệ thuật Tuồng Việt Nam
Cơ quan chủ trì Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cơ quan thực hiện Nhà hát Chèo Việt Nam
Loại đề tài Đề tài cấp Bộ
Lĩnh vực nghiên cứu Nghệ thuật
Chủ nhiệm(*) Tạ Tạo
Ngày bắt đầu 01/1998
Ngày kết thúc 12/1999

Tổng quan

Tính cấp thiết

Mục tiêu

Nội dung

- Sơ lược vể quá trình hình thành và phát triển Nghệ thuật Tuồng truyền thống cổ Việt Nam

- Những đặc trưng đặc điểm cơ bản của nghệ thuật sân khấu Tuồng truyền thống cổ Việt Nam

- Phương pháp tiến hành việc Cách tân nghệ thuật Tuồng hiện đại Việt Nam

PP nghiên cứu

Hiệu quả KTXH

ĐV sử dụng

File đính kèm

STT Tên đơn vị Người đại diện
STT Tên người tham gia
STT Nội dung phối hợp Kết quả dự kiến Thời gian bắt đầu - kết thúc
STT Tên sản phẩm Số lượng dự kiến Diễn giải

  BÌNH LUẬN BẠN ĐỌC(0)

  GỬI BÌNH LUẬN

Họ tên*
Email
Tiêu đề(*)
Nội dung*
Mã xác thực (*)   Thay đổi captcha