Chi tiết đề tài

Thông tin chung

Tên đề tài (*) Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ văn hóa cơ sở tại các tỉnh biên giới miền Trung, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ.
Cơ quan chủ trì Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cơ quan thực hiện Trường Cán bộ quản lý Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Loại đề tài Đề tài cấp Bộ
Lĩnh vực nghiên cứu Văn hóa
Chủ nhiệm(*) Phạm Quế Anh
Ngày bắt đầu 01/2019
Ngày kết thúc 12/2020

Tổng quan

Tính cấp thiết

Mục tiêu

- Nghiên cứu, đánh giá thực trạng hiệu quả, chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ văn hóa cơ sở tại các tỉnh biên giới miền Trung, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ.
- Đề xuất giải pháp, xây dựng chương trình đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ văn hóa cơ sở tại các tỉnh biên giới miền Trung, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ ở nước ta hiện nay.

Nội dung

-Làmrõ các vấn đề lý luận và thực tiễn về chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộvăn hóa cơ sởcác tỉnh biên giới miền Trung, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ;
- Đánh giá thực trạng chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ văn hóa cơ sở các tỉnh biên giới miền Trung, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ và chỉ rõ những vấn đề đặt ra đối với việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ văn hóa cơ sở các tỉnh biên giới miền Trung, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ.
-Đềxuất các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ văn hóa cơ sở các tỉnh biên giới miền Trung, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ;
- Xây dựng chương trình đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch khu vực biên giới trong xu thế hội nhập, phát triển đất nước hiện nay.

PP nghiên cứu

Hiệu quả KTXH

ĐV sử dụng

File đính kèm

STT Tên đơn vị Người đại diện
STT Tên người tham gia
STT Nội dung phối hợp Kết quả dự kiến Thời gian bắt đầu - kết thúc
STT Tên sản phẩm Số lượng dự kiến Diễn giải

  BÌNH LUẬN BẠN ĐỌC(0)

  GỬI BÌNH LUẬN

Họ tên*
Email
Tiêu đề(*)
Nội dung*
Mã xác thực (*)   Thay đổi captcha