Chi tiết đề tài

Thông tin chung

Tên đề tài (*) Nghiên cứu hoạt động kinh doanh xuất bản phẩm tại TP. Hồ Chí Minh trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế
Cơ quan chủ trì Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cơ quan thực hiện Trường Đại học Văn hoá thành phố Hồ Chí Minh
Loại đề tài Đề tài cấp Bộ
Lĩnh vực nghiên cứu Văn hóa
Chủ nhiệm(*) Trần Thị Thu
Ngày bắt đầu 01/2007
Ngày kết thúc 12/2009

Tổng quan

Tính cấp thiết

Mục tiêu

- Đề tài phân tích vai trò của hoạt động kinh doanh xuất bản phẩm đối với xã hội và thực trạng của hoạt động này trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế. Từ đó đề xuất một số giải pháp góp phần tham vấn cho các doanh nghiệp, cơ quan, ban ngành chức năng trong việc đề ra giải pháp, chủ trương chính sách phù hợp, đảm bảo cho hoạt động kinh doanh xuất bản phẩm đúng hướng và hiệu quả.

Nội dung

- Cơ sở lý luận về hoạt động kinh doanh xuất bản phẩm trong bối cảnh hội nhập kinh tế ở VN

- Tình hình kinh doanh xuất bản phẩm tại TP. Hồ Chí Minh trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế.

- Nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh xuất bản phẩm tại TP. HCM trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế: xu hướng - giải pháp - kiến nghị.

PP nghiên cứu

Hiệu quả KTXH

ĐV sử dụng

File đính kèm

STT Tên đơn vị Người đại diện
STT Tên người tham gia
STT Nội dung phối hợp Kết quả dự kiến Thời gian bắt đầu - kết thúc
STT Tên sản phẩm Số lượng dự kiến Diễn giải

  BÌNH LUẬN BẠN ĐỌC(0)

  GỬI BÌNH LUẬN

Họ tên*
Email
Tiêu đề(*)
Nội dung*
Mã xác thực (*)   Thay đổi captcha