Chi tiết đề tài

Thông tin chung

Tên đề tài (*) Nghiên cứu đời sống văn hóa của công nhân các khu công nghiệp vùng tam giác kinh tế Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh
Cơ quan chủ trì Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cơ quan thực hiện Trường Đại học Văn hoá Hà Nội
Loại đề tài Đề tài cấp Bộ
Lĩnh vực nghiên cứu Văn hóa
Chủ nhiệm(*) Nguyễn Thị Chiến
Ngày bắt đầu 01/2009
Ngày kết thúc 12/2010

Tổng quan

Tính cấp thiết

Mục tiêu

- Nghiên cứu đặc điểm của giai cấp công nhân Việt Nam trong thời đại mới.

- Nghiên cứu tổng quan về các khu công nghiệp ở ba tỉnh Hà Nội – Hải Phòng – Quảng Ninh. Tập trung vào các nội dung như: quy mô, địa điểm, các doanh nghiệp đầu tư và số lượng công nhân làm việc trong các khu công nghiệp.

- Đặc điểm tình hình công nhân làm việc trong các khu công nghiệp ở 3 tỉnh được phản ánh qua nguồn tư liệu điều tra xã hội học.

- Khảo sát đánh giá thực trạng đời sống văn hóa của công nhân các KCN trong đó bao gồm: đời sống văn hóa vật chất, đời sống văn hóa tinh thần của công nhân.

- Trên cơ sở những nhận định về nguyên nhân chủ quan và khách quan tác động đến đời sống văn hóa của công nhân, đề tài đề xuất các giải pháp và kiến nghị về nâng cao đời sống văn hóa cho công nhân các KCN ở HN, HP, QN.

Nội dung

- Cơ sở lý luận và thực tiễn về giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước. Tổng quan  về các khu công nghiệp ở Hà Nội – Hải Phòng – Quảng Ninh.

- Quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hóa. Thực trạng đời sống văn hóa công nhân các khu công nghiệp ở 3 tỉnh Hà Nội – Hải Phòng – Quảng Ninh

- Một số giải pháp và kiến nghiej nhằm nâng cao đời sống văn hóa cho công nhân các khu công nghiệp.

PP nghiên cứu

Hiệu quả KTXH

ĐV sử dụng

File đính kèm

STT Tên đơn vị Người đại diện
STT Tên người tham gia
STT Nội dung phối hợp Kết quả dự kiến Thời gian bắt đầu - kết thúc
STT Tên sản phẩm Số lượng dự kiến Diễn giải

  BÌNH LUẬN BẠN ĐỌC(0)

  GỬI BÌNH LUẬN

Họ tên*
Email
Tiêu đề(*)
Nội dung*
Mã xác thực (*)   Thay đổi captcha