Chi tiết đề tài

Thông tin chung

Tên đề tài (*) Đổi mới phương pháp giảng dạy và chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức ngành văn hóa thông tin
Cơ quan chủ trì Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cơ quan thực hiện Trường Bồi dưỡng cán bộ quản lý Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Loại đề tài Đề tài cấp Bộ
Lĩnh vực nghiên cứu Văn hóa
Chủ nhiệm(*) Vũ Hòa
Ngày bắt đầu 01/2002
Ngày kết thúc 12/2004

Tổng quan

Tính cấp thiết

Mục tiêu

 Áp dụng phương pháp giảng dạy tích cực và xây dựng các chương trình, nội dung đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức ngành VHTT ở Trường Cán bộ quản lý VHTT hướng đến người học.

Nội dung

- Sự cần thiết áp dụng phương pháp giảng dạy tích cực vào việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức của ngành và áp dụng cách xây dựng chương trình nội dung đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức ngành VHTT hướng đến người học.

- Điều tra phân tích nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng của các nhóm cán bộ, công chức ngành VHTT, trên cơ sở đó xây dựng các chương trình bồi dưỡng ngắn hạn thiên về rèn luyện kỹ năng quản lý và phương pháp công tác hướng đến người học.

- Xây dựng một số chương trình mẫu hướng đến người học trên cơ sở phân tích nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng, để áp dụng phương pháp giảng dạy tích cực

- Đề xuất các giải pháp và kiến nghị nhằm áp dụng phương pháp giảng dạy tích cực vào công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ của ngành VHTT tại trường trong thời gian từ nay đến 2010.

PP nghiên cứu

Hiệu quả KTXH

ĐV sử dụng

File đính kèm

STT Tên đơn vị Người đại diện
STT Tên người tham gia
STT Nội dung phối hợp Kết quả dự kiến Thời gian bắt đầu - kết thúc
STT Tên sản phẩm Số lượng dự kiến Diễn giải

  BÌNH LUẬN BẠN ĐỌC(0)

  GỬI BÌNH LUẬN

Họ tên*
Email
Tiêu đề(*)
Nội dung*
Mã xác thực (*)   Thay đổi captcha