Chi tiết đề tài

Thông tin chung

Tên đề tài (*) Nghiên cứu xây dựng môi trường văn hóa trong thi đấu thể thao tại Việt Nam
Cơ quan chủ trì Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cơ quan thực hiện Viện Khoa học Thể dục Thể thao
Loại đề tài Chương trình cấp Bộ
Lĩnh vực nghiên cứu Văn hóa
Chủ nhiệm(*) Trần Hiếu
Ngày bắt đầu 01/2021
Ngày kết thúc 12/2022

Tổng quan

Tính cấp thiết

Mục tiêu

Mục tiêu 1: Xác lập cơ sở lý luận và thực tiễn về môi trường văn hóa trong thi đấu thể thao

Mục tiêu 2: Đánh giá thực trạng xây dựng môi trường văn hóa trong thi đấu thể thao

Mục tiêu 3: Đề xuất tiêu chí xây dựng môi trường văn hóa trong thi đấu thể thao

Mục tiêu 4: Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả xây dựng môi trường văn hóa trong thi đấu thể thao tại Việt Nam

Nội dung

Nội dung 1: Xác lập cơ sở lý luận và thực tiễn về môi trường văn hóa trong thi đấu thể thao

Nội dung 2: Đánh giá thực trạng xây dựng môi trường văn hóa trong thi đấu thể thao

Nội dung 3: Đề xuất tiêu chí xây dựng môi trường văn hóa trong thi đấu thể thao

Nội dung 4: Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả xây dựng môi trường văn hóa trong thi đấu thể thao tại Việt Nam

PP nghiên cứu

- Phương pháp tổng hợp tư liệu tham khảo: Khi sử dụng phương pháp này, qua nghiên cứu tổng hợp các nguồn tư liệu khác nhau, để tìm ra các luận cứ khoa học phù hợp với thực tiễn môi trường văn hóa của Việt Nam trong thi đấu thể thao. Việc sử dụng phương pháp này trong quá trình nghiên cứu là phục vụ chủ yếu cho việc giải quyết mục tiêu 1 và mục tiêu 2 của đề tài. Các tài liệu chuyên môn có liên quan được lấy từ các nguồn tài liệu khác nhau và khai thác các nguồn tài liệu chưa được tiếp xúc.

- Phương pháp phỏng vấn: Được chúng tôi sử dụng trong quá trình tham khảo ý kiến các chuyên gia văn hóa, chuyên gia TDTT, cán bộ, HLV, VĐV… các thành phần tham gia trong thi đấu thể thao dưới hình thức phiếu điều tra, phỏng vấn.

- Phương pháp quan sát sư phạm: Tiến hành quan sát toàn thể những cảnh quan văn hóa trong thi đấu thể thao; quan sát ứng xử, xây dựng môi trường văn hóa của các thành tố tham gia thi đấu thể thao BTC, Trọng tài, HLV, VĐV, khán giả...; quan sát các quan hệ ứng xử giữa các thành tố... từ đó thu thập các thông tin để giải quyết các mục tiêu của đề tài.

- Phương pháp điều tra, khảo sát: Sử dụng phương pháp này để khảo sát  thực trạng xây dựng môi trường văn hóa trong thi đấu thể thao tại một số cuộc thi đấu thể thao điển hình.

- Phương pháp toán học thống kê: Phương pháp này dùng để thống kê số liệu, xử lý số liệu thu thập được trong đề tài.

Hiệu quả KTXH

ĐV sử dụng

File đính kèm

STT Tên đơn vị Người đại diện
STT Tên người tham gia
STT Nội dung phối hợp Kết quả dự kiến Thời gian bắt đầu - kết thúc
STT Tên sản phẩm Số lượng dự kiến Diễn giải

  BÌNH LUẬN BẠN ĐỌC(0)

  GỬI BÌNH LUẬN

Họ tên*
Email
Tiêu đề(*)
Nội dung*
Mã xác thực (*)   Thay đổi captcha