Chi tiết đề tài

Thông tin chung

Tên đề tài (*) Nghiên cứu văn hóa dân tộc Tà Ôi, Co, Hrê phục vụ hoạt động Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam
Cơ quan chủ trì Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cơ quan thực hiện Bảo tàng Văn hoá các dân tộc Việt Nam
Loại đề tài Đề tài cấp Bộ
Lĩnh vực nghiên cứu Văn hóa
Chủ nhiệm(*) Nguyễn Thị Thúy
Ngày bắt đầu 01/2008
Ngày kết thúc 12/2009

Tổng quan

Tính cấp thiết

Mục tiêu

- Hệ thống hóa nguồn tư liệu, khắc họa bức tranh toàn cảnh về văn hóa các tộc người Tà Ôi, Co, Hrê. Rút ra những đặc điểm văn hóa chung và những yếu tố văn hóa riêng biệt, tìm ra các giá trị văn hóa truyền thống của ba dân tộc này.

- Đề xuất các giải pháp bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa tộc người Tà Ôi, Co, Hrê trong bảo tàng. Trước hết nhằm phục vụ và nâng cao hiệu quả các hoạt động của BT VHCDT VN

- Giúp cho các nhà quản lý, nhà hoạch định chính sách, các nhà khoa học, các cơ quan hữu quan có cái nhìn toàn cảnh về 3 tộc người này.

Nội dung

- Khái quát về các dân tộc Tà Ôi, Co, Hrê

- Văn hóa dân tộc Tà Ôi

- Văn hóa dân tộc Co

- VĂn hóa dân tộc Hrê

- Giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc Tà Ôi, Co, Hrê và việc bảo tồn và phát huy trong các hoạt động của BT VHCDT VN

PP nghiên cứu

Hiệu quả KTXH

ĐV sử dụng

File đính kèm

STT Tên đơn vị Người đại diện
STT Tên người tham gia
STT Nội dung phối hợp Kết quả dự kiến Thời gian bắt đầu - kết thúc
STT Tên sản phẩm Số lượng dự kiến Diễn giải

  BÌNH LUẬN BẠN ĐỌC(0)

  GỬI BÌNH LUẬN

Họ tên*
Email
Tiêu đề(*)
Nội dung*
Mã xác thực (*)   Thay đổi captcha