Chi tiết đề tài

Thông tin chung

Tên đề tài (*) Nghề thủ công truyền thống của người Nùng ở Việt Nam
Cơ quan chủ trì Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cơ quan thực hiện Bảo tàng Văn hoá các dân tộc Việt Nam
Loại đề tài Đề tài cấp Bộ
Lĩnh vực nghiên cứu Văn hóa
Chủ nhiệm(*) Nguyễn Thị Thúy
Ngày bắt đầu 01/2005
Ngày kết thúc 12/2006

Tổng quan

Tính cấp thiết

Mục tiêu

- Nghiên cứu nghề thủ công truyền thống của người Nùng nhằm giới thiệu một cách tương đối đầy đủ và hệ thống về các nghề: dệt, rèn, nghề đan lát…nhằm tìm ra các giá trị văn hóa của chúng

Phục vụ công tác nghiên cứu, trưng bày, giới thiệu khách tham quan trong và ngoài Bảo tàng. Trên cơ sở đó tìm ra các giải pháp bảo tồn và phát triển nghề thủ công truyền thống của người Nùng trong giai đoạn hiện nay.

Nội dung

- Đặc điểm tự nhiên và xã hội của người Nùng ở Việt Nam

- Nghề thủ công truyền thống của người Nùng

- Giá trị văn hóa nghề thủ công truyền thống của người Nùng và việc bảo tồn, phát huy trong cuộc sống hiện nay.

PP nghiên cứu

Hiệu quả KTXH

ĐV sử dụng

File đính kèm

STT Tên đơn vị Người đại diện
STT Tên người tham gia
STT Nội dung phối hợp Kết quả dự kiến Thời gian bắt đầu - kết thúc
STT Tên sản phẩm Số lượng dự kiến Diễn giải

  BÌNH LUẬN BẠN ĐỌC(0)

  GỬI BÌNH LUẬN

Họ tên*
Email
Tiêu đề(*)
Nội dung*
Mã xác thực (*)   Thay đổi captcha