Chi tiết đề tài

Thông tin chung

Tên đề tài (*) Nghiên cứu văn hoá dân tộc Mảng phục vụ hoạt động Bảo tàng Văn hoá các dân tộc Việt Nam
Cơ quan chủ trì Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cơ quan thực hiện Bảo tàng Văn hoá các dân tộc Việt Nam
Loại đề tài Đề tài cấp Bộ
Lĩnh vực nghiên cứu Di sản văn hóa
Chủ nhiệm(*) Nguyễn Thị Thúy
Ngày bắt đầu 01/2012
Ngày kết thúc 12/2013

Tổng quan

- Đề tài không đi sâu vào những vấn đề dân tộc học nói chung mà tập trung vào những đặc trưng văn hóa, bản sắc văn hóa vật thể và văn hóa phi vật thể. Nghiên cứu sưu tầm, tư liệu hóa với nhiều hình thức khác nhau (ghi âm, ghi hình, các câu chuyện liên quan đến tài liệu hiện vật…,để có thể giới thiệu một cách sinh động tại bảo tàng) phục vụ hoạt động trưng bày tại Bảo tàng văn hóa các dân tộc Việt Nam.

Tính cấp thiết

Mục tiêu

Nội dung

PP nghiên cứu

Hiệu quả KTXH

ĐV sử dụng

File đính kèm

STT Tên đơn vị Người đại diện
STT Tên người tham gia
1 ThS. Lê Mai Oanh
2 ThS. Hoàng Thị Quyên
3 ThS. Lương Việt Anh
4 ThS. Nghiêm Thị Minh Hằng
5 TS. Ma Ngọc Dung
STT Nội dung phối hợp Kết quả dự kiến Thời gian bắt đầu - kết thúc
STT Tên sản phẩm Số lượng dự kiến Diễn giải

  BÌNH LUẬN BẠN ĐỌC(0)

  GỬI BÌNH LUẬN

Họ tên*
Email
Tiêu đề(*)
Nội dung*
Mã xác thực (*)   Thay đổi captcha