Danh sách nhà khoa học

STT Họ và tên Trình độ Chức vụ Đơn vị Lĩnh vực NCKH
151 Nguyễn Hoàng Minh Vân Nhà hát Múa Rối Việt Nam
152 Nguyễn Hồng Dương Viện Khoa học Thể dục Thể thao
153 Nguyễn Hùng Khu Văn phòng Bộ
154 Nguyễn Hữu Ngọc Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội
155 Nguyễn Hữu Thông Thạc sĩ Phân viện trưởng Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam
156 Nguyễn Huy Hoan Bảo tàng Hồ Chí Minh
157 Nguyễn Huy Hồng Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam
158 Nguyễn Huy Nam Viện Khoa học Thể dục Thể thao
159 Nguyễn Kiều Duyên Vụ Kế hoạch, Tài chính
160 Nguyễn Kim Cương Hãng phim truyện Việt Nam
161 Nguyễn Mạnh Lân Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội
162 Nguyễn Minh San Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật
163 Nguyễn Ngọc Phương Cục Nghệ thuật biểu diễn
164 Nguyễn Phan Thọ Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội
165 Nguyễn Quang Hùng Trường Cán bộ quản lý Văn hóa, Thể thao và Du lịch
166 Nguyễn Quang Vinh Liên đoàn Xiếc Việt Nam
167 Nguyễn Quốc Hùng Cục Di sản văn hóa
168 Nguyễn Quốc Hưng Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch
169 Nguyễn Sỹ Toàn Trường Đại học Văn hoá Hà Nội
170 Nguyễn Thanh Bình Trường Đại học TDTT thành phố Hồ Chí Minh
171 Nguyễn Thành Lâm Trung tâm huấn luyện thể thao Quốc gia TP.HCM
172 Nguyễn Thanh Nhân Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội
173 Nguyễn Thanh Quang Viện Bảo tồn di tích
174 Nguyễn Thế Dũng Trường Đại học Văn hoá thành phố Hồ Chí Minh
175 Nguyễn Thế Hùng Cục Di sản văn hóa
176 Nguyễn Thế Long Hãng phim truyện Việt Nam
177 Nguyễn Thị Bích Ngoan Nhà hát Chèo Việt Nam
178 Nguyễn Thị Chiến Trường Đại học Văn hoá Hà Nội
179 Nguyễn Thị Đức Trường Đại học Văn hoá Hà Nội
180 Nguyễn Thị Hiền Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam
181 Nguyễn Thị Huệ Trường Đại học Văn hoá Hà Nội
182 Nguyễn Thị Huyền Bảo tàng Lịch sử Quốc gia
183 Nguyễn Thị Huyền Bảo tàng Lịch sử Quốc gia
184 Nguyễn Thị Kim Hoa Vụ Gia đình
185 Nguyễn Thị Kim Thành Bảo tàng Lịch sử Quốc gia
186 Nguyễn Thị Lan Hương Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam
187 Nguyễn Thị Lan Thanh Trường Đại học Văn hoá Hà Nội
188 Nguyễn Thị Mỹ Liêm Nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh
189 Nguyễn Thị Ngân Bảo tàng Văn hoá các dân tộc Việt Nam
190 Nguyễn Thị Nhung Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam
191 Nguyễn Thị Phượng Trường Đại học Văn hoá Hà Nội
192 Nguyễn Thị Phượng Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam
193 Nguyễn Thị Thanh Phương Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội
194 Nguyễn Thị Thư Trường Đại học Văn hoá thành phố Hồ Chí Minh
195 Nguyễn Thị Thu Hà Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam
196 Nguyễn Thị Thu Hà Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam
197 Nguyễn Thị Thu Hà Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội
198 Nguyễn Thị Thu Hường Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam
199 Nguyễn Thị Thu Phương Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam
200 Nguyễn Thị Thu Trang Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam
Trang 4/8 <12345678>