Danh sách nhà khoa học

STT Họ và tên Trình độ Chức vụ Đơn vị Lĩnh vực NCKH
151 Nguyễn Thị Huyền Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Việt Nam
152 Nguyễn Thị Huyền Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Việt Nam
153 Nguyễn Thị Kim Hoa Vụ Gia đình
154 Nguyễn Thị Kim Thành Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Việt Nam
155 Nguyễn Thị Lan Hương Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam
156 Nguyễn Thị Lan Thanh Trường Đại học Văn hoá Hà Nội
157 Nguyễn Thị Mỹ Liêm Nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh
158 Nguyễn Thị Ngân Bảo tàng Văn hoá các dân tộc Việt Nam
159 Nguyễn Thị Nhung Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam
160 Nguyễn Thị Phượng Trường Đại học Văn hoá Hà Nội
161 Nguyễn Thị Thanh Phương Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội
162 Nguyễn Thị Thư Trường Đại học Văn hoá thành phố Hồ Chí Minh
163 Nguyễn Thị Thu Hà Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam
164 Nguyễn Thị Thu Hà Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam
165 Nguyễn Thị Thu Hà Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội
166 Nguyễn Thị Thu Hường Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam
167 Nguyễn Thị Thu Trang Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam
168 Nguyễn Thị Thúy Bảo tàng Văn hoá các dân tộc Việt Nam
169 Nguyễn Thị Tình Bảo tàng Hồ Chí Minh
170 Nguyễn Thị Trà Vinh Trường Đại học Văn hoá Hà Nội
171 Nguyễn Thị Tuấn Tú Viện Bảo tồn di tích
172 Nguyễn Thị Việt Hương Trường Đại học Văn hoá Hà Nội
173 Nguyễn Thịnh Trường Đại học Văn hoá Hà Nội
174 Nguyễn Thu Hạnh Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch
175 Nguyễn Thúy Đức Bảo tàng Hồ Chí Minh
176 Nguyễn Thúy Nga Trường Cao đẳng Múa Việt Nam
177 Nguyễn Tiến Cảnh Viện Mỹ thuật
178 Nguyễn Tiến Hiển Trường Đại học Văn hoá Hà Nội
179 Nguyễn Trà Vinh Trường Đại học Văn hoá Hà Nội
180 Nguyễn Trọng Phượng Thư viện Quốc gia Việt Nam
181 Nguyễn Trung Kiên Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam
182 Nguyễn Trung Phan Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Tp. Hồ Chí Minh
183 Nguyễn Tuấn Anh Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam
184 Nguyễn Văn Cương Trường Đại học Văn hoá Hà Nội
185 Nguyễn Văn Cường Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Việt Nam
186 Nguyễn Văn Đoàn Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Việt Nam
187 Nguyễn Văn Dương Viện Mỹ thuật
188 Nguyễn Văn Hậu Trường Đại học Văn hoá Hà Nội
189 Nguyễn Văn Quang Trường Cao đẳng Múa Việt Nam
190 Nguyễn Văn Quang TTƯT.BSCK Bệnh viện Thể thao Việt Nam
Thể dục thể thao
191 Nguyễn Văn Thiêm Hãng phim truyện Việt Nam
192 Nguyễn Văn Thiêm Trung Tâm Kỹ Thuật Điện Ảnh Việt Nam
193 Nguyễn Văn Thiên Trường Đại học Văn hoá Hà Nội
194 Nguyễn Văn Tiến Trường Đại học Văn hoá Hà Nội
195 Nguyễn Văn Tiến Trung Tâm Kỹ Thuật Điện Ảnh Việt Nam
196 Nguyễn Văn Tín Trung Tâm Kỹ Thuật Điện Ảnh Việt Nam
197 Nguyễn Văn Tình Cục Hợp tác quốc tế
198 Nguyễn Viết Chung Bảo tàng Cách mạng Việt Nam
199 Nguyễn Xuân Dư Viện Phim Việt Nam
200 Nguyễn Xuân Hảo Viện Phim Việt Nam
Trang 4/7 <1234567>