Danh sách nhà khoa học

STT Họ và tên Trình độ Chức vụ Đơn vị Lĩnh vực NCKH
151 Nguyễn Thị Hiền Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam
152 Nguyễn Thị Huệ Trường Đại học Văn hoá Hà Nội
153 Nguyễn Thị Huyền Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Việt Nam
154 Nguyễn Thị Huyền Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Việt Nam
155 Nguyễn Thị Kim Hoa Vụ Gia đình
156 Nguyễn Thị Kim Thành Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Việt Nam
157 Nguyễn Thị Lan Hương Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam
158 Nguyễn Thị Lan Thanh Trường Đại học Văn hoá Hà Nội
159 Nguyễn Thị Mỹ Liêm Nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh
160 Nguyễn Thị Ngân Bảo tàng Văn hoá các dân tộc Việt Nam
161 Nguyễn Thị Nhung Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam
162 Nguyễn Thị Phượng Trường Đại học Văn hoá Hà Nội
163 Nguyễn Thị Thanh Phương Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội
164 Nguyễn Thị Thư Trường Đại học Văn hoá thành phố Hồ Chí Minh
165 Nguyễn Thị Thu Hà Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam
166 Nguyễn Thị Thu Hà Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam
167 Nguyễn Thị Thu Hà Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội
168 Nguyễn Thị Thu Hường Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam
169 Nguyễn Thị Thu Trang Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam
170 Nguyễn Thị Thúy Bảo tàng Văn hoá các dân tộc Việt Nam
171 Nguyễn Thị Tình Bảo tàng Hồ Chí Minh
172 Nguyễn Thị Trà Vinh Trường Đại học Văn hoá Hà Nội
173 Nguyễn Thị Tuấn Tú Viện Bảo tồn di tích
174 Nguyễn Thị Việt Hương Trường Đại học Văn hoá Hà Nội
175 Nguyễn Thịnh Trường Đại học Văn hoá Hà Nội
176 Nguyễn Thu Hạnh Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch
177 Nguyễn Thúy Đức Bảo tàng Hồ Chí Minh
178 Nguyễn Thúy Nga Trường Cao đẳng Múa Việt Nam
179 Nguyễn Tiến Cảnh Viện Mỹ thuật
180 Nguyễn Tiến Hiển Trường Đại học Văn hoá Hà Nội
181 Nguyễn Trà Vinh Trường Đại học Văn hoá Hà Nội
182 Nguyễn Trọng Phượng Thư viện Quốc gia Việt Nam
183 Nguyễn Trung Kiên Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam
184 Nguyễn Trung Phan Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Tp. Hồ Chí Minh
185 Nguyễn Tuấn Anh Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam
186 Nguyễn Văn Cương Trường Đại học Văn hoá Hà Nội
187 Nguyễn Văn Cường Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Việt Nam
188 Nguyễn Văn Đoàn Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Việt Nam
189 Nguyễn Văn Dương Viện Mỹ thuật
190 Nguyễn Văn Dương Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam
191 Nguyễn Văn Hậu Trường Đại học Văn hoá Hà Nội
192 Nguyễn Văn Quang Trường Cao đẳng Múa Việt Nam
193 Nguyễn Văn Quang TTƯT.BSCK Bệnh viện Thể thao Việt Nam
Thể dục thể thao
194 Nguyễn Văn Thiêm Hãng phim truyện Việt Nam
195 Nguyễn Văn Thiêm Trung Tâm Kỹ Thuật Điện Ảnh Việt Nam
196 Nguyễn Văn Thiên Trường Đại học Văn hoá Hà Nội
197 Nguyễn Văn Tiến Trường Đại học Văn hoá Hà Nội
198 Nguyễn Văn Tiến Trung Tâm Kỹ Thuật Điện Ảnh Việt Nam
199 Nguyễn Văn Tín Trung Tâm Kỹ Thuật Điện Ảnh Việt Nam
200 Nguyễn Văn Tình Cục Hợp tác quốc tế
Trang 4/7 <1234567>