Danh sách nhà khoa học

STT Họ và tên Trình độ Chức vụ Đơn vị Lĩnh vực NCKH
151 Nguyễn Thị Ngân Bảo tàng Văn hoá các dân tộc Việt Nam
152 Nguyễn Thị Nhung Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam
153 Nguyễn Thị Phượng Trường Đại học Văn hoá Hà Nội
154 Nguyễn Thị Thanh Phương Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội
155 Nguyễn Thị Thư Trường Đại học Văn hoá thành phố Hồ Chí Minh
156 Nguyễn Thị Thu Hà Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam
157 Nguyễn Thị Thu Hà Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam
158 Nguyễn Thị Thu Hà Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội
159 Nguyễn Thị Thu Hường Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam
160 Nguyễn Thị Thu Trang Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam
161 Nguyễn Thị Thúy Bảo tàng Văn hoá các dân tộc Việt Nam
162 Nguyễn Thị Tình Bảo tàng Hồ Chí Minh
163 Nguyễn Thị Trà Vinh Trường Đại học Văn hoá Hà Nội
164 Nguyễn Thị Tuấn Tú Viện Bảo tồn di tích
165 Nguyễn Thị Việt Hương Trường Đại học Văn hoá Hà Nội
166 Nguyễn Thịnh Trường Đại học Văn hoá Hà Nội
167 Nguyễn Thu Hạnh Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch
168 Nguyễn Thúy Đức Bảo tàng Hồ Chí Minh
169 Nguyễn Thúy Nga Trường Cao đẳng Múa Việt Nam
170 Nguyễn Tiến Cảnh Viện Mỹ thuật
171 Nguyễn Tiến Hiển Trường Đại học Văn hoá Hà Nội
172 Nguyễn Trà Vinh Trường Đại học Văn hoá Hà Nội
173 Nguyễn Trọng Phượng Thư viện Quốc gia Việt Nam
174 Nguyễn Trung Kiên Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam
175 Nguyễn Trung Phan Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Tp. Hồ Chí Minh
176 Nguyễn Tuấn Anh Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam
177 Nguyễn Văn Cương Trường Đại học Văn hoá Hà Nội
178 Nguyễn Văn Cường Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Việt Nam
179 Nguyễn Văn Đoàn Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Việt Nam
180 Nguyễn Văn Dương Viện Mỹ thuật
181 Nguyễn Văn Hậu Trường Đại học Văn hoá Hà Nội
182 Nguyễn Văn Quang Trường Cao đẳng Múa Việt Nam
183 Nguyễn Văn Quang TTƯT.BSCK Bệnh viện Thể thao Việt Nam
Thể dục thể thao
184 Nguyễn Văn Thiêm Hãng phim truyện Việt Nam
185 Nguyễn Văn Thiêm Trung Tâm Kỹ Thuật Điện Ảnh Việt Nam
186 Nguyễn Văn Thiên Trường Đại học Văn hoá Hà Nội
187 Nguyễn Văn Tiến Trường Đại học Văn hoá Hà Nội
188 Nguyễn Văn Tiến Trung Tâm Kỹ Thuật Điện Ảnh Việt Nam
189 Nguyễn Văn Tín Trung Tâm Kỹ Thuật Điện Ảnh Việt Nam
190 Nguyễn Văn Tình Cục Hợp tác quốc tế
191 Nguyễn Viết Chung Bảo tàng Cách mạng Việt Nam
192 Nguyễn Xuân Dư Viện Phim Việt Nam
193 Nguyễn Xuân Hảo Viện Phim Việt Nam
194 Nguyễn Xuân Hồng Trường Đại học Văn hoá thành phố Hồ Chí Minh
195 Nguyễn Xuân Tiên Trường Đại học Mỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh
196 Nông Quốc Tuấn Bảo tàng Văn hoá các dân tộc Việt Nam
197 Phạm Định Phong Cục Di sản văn hóa
198 Phạm Đình Thuấn Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch
199 Phạm Duy Quế Bảo tàng Hồ Chí Minh
200 Phạm Lan Oanh Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật
Trang 4/6 <123456>