Danh sách nhà khoa học

STT Họ và tên Trình độ Chức vụ Đơn vị Lĩnh vực NCKH
151 Nguyễn Thị Kim Thành Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Việt Nam
152 Nguyễn Thị Lan Hương Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam
153 Nguyễn Thị Lan Thanh Trường Đại học Văn hoá Hà Nội
154 Nguyễn Thị Mỹ Liêm Nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh
155 Nguyễn Thị Ngân Bảo tàng Văn hoá các dân tộc Việt Nam
156 Nguyễn Thị Nhung Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam
157 Nguyễn Thị Phượng Trường Đại học Văn hoá Hà Nội
158 Nguyễn Thị Thanh Phương Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội
159 Nguyễn Thị Thư Trường Đại học Văn hoá thành phố Hồ Chí Minh
160 Nguyễn Thị Thu Hà Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam
161 Nguyễn Thị Thu Hà Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam
162 Nguyễn Thị Thu Hà Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội
163 Nguyễn Thị Thu Hường Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam
164 Nguyễn Thị Thu Trang Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam
165 Nguyễn Thị Thúy Bảo tàng Văn hoá các dân tộc Việt Nam
166 Nguyễn Thị Tình Bảo tàng Hồ Chí Minh
167 Nguyễn Thị Trà Vinh Trường Đại học Văn hoá Hà Nội
168 Nguyễn Thị Tuấn Tú Viện Bảo tồn di tích
169 Nguyễn Thị Việt Hương Trường Đại học Văn hoá Hà Nội
170 Nguyễn Thịnh Trường Đại học Văn hoá Hà Nội
171 Nguyễn Thu Hạnh Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch
172 Nguyễn Thúy Đức Bảo tàng Hồ Chí Minh
173 Nguyễn Thúy Nga Trường Cao đẳng Múa Việt Nam
174 Nguyễn Tiến Cảnh Viện Mỹ thuật
175 Nguyễn Tiến Hiển Trường Đại học Văn hoá Hà Nội
176 Nguyễn Trà Vinh Trường Đại học Văn hoá Hà Nội
177 Nguyễn Trọng Phượng Thư viện Quốc gia Việt Nam
178 Nguyễn Trung Kiên Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam
179 Nguyễn Trung Phan Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Tp. Hồ Chí Minh
180 Nguyễn Tuấn Anh Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam
181 Nguyễn Văn Cương Trường Đại học Văn hoá Hà Nội
182 Nguyễn Văn Cường Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Việt Nam
183 Nguyễn Văn Đoàn Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Việt Nam
184 Nguyễn Văn Dương Viện Mỹ thuật
185 Nguyễn Văn Hậu Trường Đại học Văn hoá Hà Nội
186 Nguyễn Văn Quang Trường Cao đẳng Múa Việt Nam
187 Nguyễn Văn Quang TTƯT.BSCK Bệnh viện Thể thao Việt Nam
Thể dục thể thao
188 Nguyễn Văn Thiêm Hãng phim truyện Việt Nam
189 Nguyễn Văn Thiêm Trung Tâm Kỹ Thuật Điện Ảnh Việt Nam
190 Nguyễn Văn Thiên Trường Đại học Văn hoá Hà Nội
191 Nguyễn Văn Tiến Trường Đại học Văn hoá Hà Nội
192 Nguyễn Văn Tiến Trung Tâm Kỹ Thuật Điện Ảnh Việt Nam
193 Nguyễn Văn Tín Trung Tâm Kỹ Thuật Điện Ảnh Việt Nam
194 Nguyễn Văn Tình Cục Hợp tác quốc tế
195 Nguyễn Viết Chung Bảo tàng Cách mạng Việt Nam
196 Nguyễn Xuân Dư Viện Phim Việt Nam
197 Nguyễn Xuân Hảo Viện Phim Việt Nam
198 Nguyễn Xuân Hồng Trường Đại học Văn hoá thành phố Hồ Chí Minh
199 Nguyễn Xuân Tiên Trường Đại học Mỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh
200 Nông Quốc Tuấn Bảo tàng Văn hoá các dân tộc Việt Nam
Trang 4/6 <123456>