Danh sách nhà khoa học

STT Họ và tên Trình độ Chức vụ Đơn vị Lĩnh vực NCKH
101 Lý Anh Tuấn Trung Tâm Kỹ Thuật Điện Ảnh Việt Nam
102 Ma Ngọc Dung Bảo tàng Văn hoá các dân tộc Việt Nam
103 Ngô Phương Lan Cục Hợp tác quốc tế
104 Ngô Thị Ngọc Anh Vụ Gia đình
105 Ngô Văn Thành Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam
106 Nguyễn Cát Điền Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội
107 Nguyễn Chí Bền Tiến sỹ Viện trưởng Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam
Văn hóa
108 Nguyễn Chiến Thạc Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội
109 Nguyễn Chiến Thạc Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội
110 Nguyễn Đăng Duy Trường Đại học Văn hoá Hà Nội
111 Nguyễn Đăng Nghị Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật
112 Nguyễn Danh Hoàng Việt Viện Khoa học Thể dục Thể thao
113 Nguyễn Danh Ngà Vụ Kế hoạch, Tài chính
114 Nguyễn Đệ Trường Đại học Văn hoá thành phố Hồ Chí Minh
115 Nguyễn Đình Chiến Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Việt Nam
116 Nguyễn Đình Thanh Trường Đại học Văn hoá thành phố Hồ Chí Minh
117 Nguyễn Du Chi Viện Mỹ thuật
118 Nguyễn Đức Lê Trung Tâm Kỹ Thuật Điện Ảnh Việt Nam
119 Nguyễn Hải Anh Vụ Thi đua-Khen thưởng
120 Nguyễn Hiệp Trường Đại học TDTT thành phố Hồ Chí Minh
121 Nguyễn Hùng Khu Văn phòng
122 Nguyễn Hữu Ngọc Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội
123 Nguyễn Hữu Thông Thạc sĩ Phân viện trưởng Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam
124 Nguyễn Huy Hoan Bảo tàng Hồ Chí Minh
125 Nguyễn Huy Hồng Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam
126 Nguyễn Huy Nam Viện Khoa học Thể dục Thể thao
127 Nguyễn Kiều Duyên Vụ Kế hoạch, Tài chính
128 Nguyễn Kim Cương Hãng phim truyện Việt Nam
129 Nguyễn Mạnh Lân Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội
130 Nguyễn Minh San Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật
131 Nguyễn Ngọc Phương Cục Nghệ thuật biểu diễn
132 Nguyễn Phan Thọ Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội
133 Nguyễn Quang Hùng Trường Bồi dưỡng cán bộ quản lý Văn hóa, Thể thao và Du lịch
134 Nguyễn Quang Vinh Liên đoàn Xiếc Việt Nam
135 Nguyễn Quốc Hùng Cục Di sản văn hóa
136 Nguyễn Quốc Hưng Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch
137 Nguyễn Sỹ Toàn Trường Đại học Văn hoá Hà Nội
138 Nguyễn Thành Lâm Trung tâm huấn luyện thể thao Quốc gia TP.HCM
139 Nguyễn Thanh Nhân Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội
140 Nguyễn Thanh Quang Viện Bảo tồn di tích
141 Nguyễn Thế Dũng Trường Đại học Văn hoá thành phố Hồ Chí Minh
142 Nguyễn Thế Hùng Cục Di sản văn hóa
143 Nguyễn Thế Long Hãng phim truyện Việt Nam
144 Nguyễn Thị Chiến Trường Đại học Văn hoá Hà Nội
145 Nguyễn Thị Đức Trường Đại học Văn hoá Hà Nội
146 Nguyễn Thị Hiền Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam
147 Nguyễn Thị Huệ Trường Đại học Văn hoá Hà Nội
148 Nguyễn Thị Huyền Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Việt Nam
149 Nguyễn Thị Huyền Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Việt Nam
150 Nguyễn Thị Kim Hoa Vụ Gia đình
Trang 3/6 <123456>