Danh sách nhà khoa học

STT Họ và tên Trình độ Chức vụ Đơn vị Lĩnh vực NCKH
101 Ngô Phương Lan Cục Hợp tác quốc tế
102 Ngô Thị Ngọc Anh Vụ Gia đình
103 Ngô Văn Thành Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam
104 Nguyễn Cát Điền Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội
105 Nguyễn Chí Bền Tiến sỹ Viện trưởng Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam
Văn hóa
106 Nguyễn Chiến Thạc Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội
107 Nguyễn Chiến Thạc Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội
108 Nguyễn Đăng Duy Trường Đại học Văn hoá Hà Nội
109 Nguyễn Đăng Nghị Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật
110 Nguyễn Danh Hoàng Việt Viện Khoa học Thể dục Thể thao
111 Nguyễn Danh Ngà Vụ Kế hoạch, Tài chính
112 Nguyễn Đệ Trường Đại học Văn hoá thành phố Hồ Chí Minh
113 Nguyễn Đình Chiến Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Việt Nam
114 Nguyễn Đình Thanh Trường Đại học Văn hoá thành phố Hồ Chí Minh
115 Nguyễn Du Chi Viện Mỹ thuật
116 Nguyễn Đức Lê Trung Tâm Kỹ Thuật Điện Ảnh Việt Nam
117 Nguyễn Hải Anh Vụ Thi đua-Khen thưởng
118 Nguyễn Hiệp Trường Đại học TDTT thành phố Hồ Chí Minh
119 Nguyễn Hùng Khu Văn phòng
120 Nguyễn Hữu Ngọc Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội
121 Nguyễn Hữu Thông Thạc sĩ Phân viện trưởng Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam
122 Nguyễn Huy Hoan Bảo tàng Hồ Chí Minh
123 Nguyễn Huy Hồng Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam
124 Nguyễn Huy Nam Viện Khoa học Thể dục Thể thao
125 Nguyễn Kiều Duyên Vụ Kế hoạch, Tài chính
126 Nguyễn Kim Cương Hãng phim truyện Việt Nam
127 Nguyễn Mạnh Lân Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội
128 Nguyễn Minh San Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật
129 Nguyễn Ngọc Phương Cục Nghệ thuật biểu diễn
130 Nguyễn Phan Thọ Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội
131 Nguyễn Quang Hùng Trường Bồi dưỡng cán bộ quản lý Văn hóa, Thể thao và Du lịch
132 Nguyễn Quang Vinh Liên đoàn Xiếc Việt Nam
133 Nguyễn Quốc Hùng Cục Di sản văn hóa
134 Nguyễn Quốc Hưng Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch
135 Nguyễn Sỹ Toàn Trường Đại học Văn hoá Hà Nội
136 Nguyễn Thành Lâm Trung tâm huấn luyện thể thao Quốc gia TP.HCM
137 Nguyễn Thanh Nhân Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội
138 Nguyễn Thanh Quang Viện Bảo tồn di tích
139 Nguyễn Thế Dũng Trường Đại học Văn hoá thành phố Hồ Chí Minh
140 Nguyễn Thế Hùng Cục Di sản văn hóa
141 Nguyễn Thế Long Hãng phim truyện Việt Nam
142 Nguyễn Thị Chiến Trường Đại học Văn hoá Hà Nội
143 Nguyễn Thị Đức Trường Đại học Văn hoá Hà Nội
144 Nguyễn Thị Hiền Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam
145 Nguyễn Thị Huệ Trường Đại học Văn hoá Hà Nội
146 Nguyễn Thị Kim Hoa Vụ Gia đình
147 Nguyễn Thị Kim Thành Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Việt Nam
148 Nguyễn Thị Lan Hương Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam
149 Nguyễn Thị Lan Thanh Trường Đại học Văn hoá Hà Nội
150 Nguyễn Thị Mỹ Liêm Nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh
Trang 3/6 <123456>