Danh sách nhà khoa học

STT Họ và tên Trình độ Chức vụ Đơn vị Lĩnh vực NCKH
101 Lương Hồng Quang Phó Viện trưởng Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam
Văn hóa
102 Lưu Quang Hiệp Trường Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh
103 Lưu Trần Tiêu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
104 Lý Anh Tuấn Trung Tâm Kỹ Thuật Điện Ảnh Việt Nam
105 Ma Ngọc Dung Bảo tàng Văn hoá các dân tộc Việt Nam
106 Ngô Phương Lan Cục Hợp tác quốc tế
107 Ngô Thị Ngọc Anh Vụ Gia đình
108 Ngô Văn Thành Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam
109 Nguyễn Anh Tuấn Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch
110 Nguyễn Cát Điền Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội
111 Nguyễn Chí Bền Tiến sỹ Viện trưởng Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam
Văn hóa
112 Nguyễn Chiến Thạc Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội
113 Nguyễn Chiến Thạc Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội
114 Nguyễn Đăng Duy Trường Đại học Văn hoá Hà Nội
115 Nguyễn Đăng Nghị Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật
116 Nguyễn Danh Hoàng Việt Viện Khoa học Thể dục Thể thao
117 Nguyễn Danh Ngà Vụ Kế hoạch, Tài chính
118 Nguyễn Đệ Trường Đại học Văn hoá thành phố Hồ Chí Minh
119 Nguyễn Đình Chiến Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Việt Nam
120 Nguyễn Đình Thanh Trường Đại học Văn hoá thành phố Hồ Chí Minh
121 Nguyễn Du Chi Viện Mỹ thuật
122 Nguyễn Đức Lê Trung Tâm Kỹ Thuật Điện Ảnh Việt Nam
123 Nguyễn Hải Anh Vụ Thi đua-Khen thưởng
124 Nguyễn Hiệp Trường Đại học TDTT thành phố Hồ Chí Minh
125 Nguyễn Hồng Dương Viện Khoa học Thể dục Thể thao
126 Nguyễn Hùng Khu Văn phòng
127 Nguyễn Hữu Ngọc Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội
128 Nguyễn Hữu Thông Thạc sĩ Phân viện trưởng Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam
129 Nguyễn Huy Hoan Bảo tàng Hồ Chí Minh
130 Nguyễn Huy Hồng Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam
131 Nguyễn Huy Nam Viện Khoa học Thể dục Thể thao
132 Nguyễn Kiều Duyên Vụ Kế hoạch, Tài chính
133 Nguyễn Kim Cương Hãng phim truyện Việt Nam
134 Nguyễn Mạnh Lân Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội
135 Nguyễn Minh San Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật
136 Nguyễn Ngọc Phương Cục Nghệ thuật biểu diễn
137 Nguyễn Phan Thọ Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội
138 Nguyễn Quang Hùng Trường Bồi dưỡng cán bộ quản lý Văn hóa, Thể thao và Du lịch
139 Nguyễn Quang Vinh Liên đoàn Xiếc Việt Nam
140 Nguyễn Quốc Hùng Cục Di sản văn hóa
141 Nguyễn Quốc Hưng Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch
142 Nguyễn Sỹ Toàn Trường Đại học Văn hoá Hà Nội
143 Nguyễn Thành Lâm Trung tâm huấn luyện thể thao Quốc gia TP.HCM
144 Nguyễn Thanh Nhân Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội
145 Nguyễn Thanh Quang Viện Bảo tồn di tích
146 Nguyễn Thế Dũng Trường Đại học Văn hoá thành phố Hồ Chí Minh
147 Nguyễn Thế Hùng Cục Di sản văn hóa
148 Nguyễn Thế Long Hãng phim truyện Việt Nam
149 Nguyễn Thị Chiến Trường Đại học Văn hoá Hà Nội
150 Nguyễn Thị Đức Trường Đại học Văn hoá Hà Nội
Trang 3/7 <1234567>