Danh sách nhà khoa học

STT Họ và tên Trình độ Chức vụ Đơn vị Lĩnh vực NCKH
101 Lưu Trần Tiêu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
102 Lý Anh Tuấn Trung Tâm Kỹ Thuật Điện Ảnh Việt Nam
103 Ma Ngọc Dung Bảo tàng Văn hoá các dân tộc Việt Nam
104 Ngô Phương Lan Cục Hợp tác quốc tế
105 Ngô Thị Ngọc Anh Vụ Gia đình
106 Ngô Văn Thành Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam
107 Nguyễn Anh Tuấn Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch
108 Nguyễn Cát Điền Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội
109 Nguyễn Chí Bền Tiến sỹ Viện trưởng Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam
Văn hóa
110 Nguyễn Chiến Thạc Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội
111 Nguyễn Chiến Thạc Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội
112 Nguyễn Đăng Duy Trường Đại học Văn hoá Hà Nội
113 Nguyễn Đăng Nghị Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật
114 Nguyễn Danh Hoàng Việt Viện Khoa học Thể dục Thể thao
115 Nguyễn Danh Ngà Vụ Kế hoạch, Tài chính
116 Nguyễn Đệ Trường Đại học Văn hoá thành phố Hồ Chí Minh
117 Nguyễn Đình Chiến Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Việt Nam
118 Nguyễn Đình Thanh Trường Đại học Văn hoá thành phố Hồ Chí Minh
119 Nguyễn Du Chi Viện Mỹ thuật
120 Nguyễn Đức Lê Trung Tâm Kỹ Thuật Điện Ảnh Việt Nam
121 Nguyễn Hải Anh Vụ Thi đua-Khen thưởng
122 Nguyễn Hiệp Trường Đại học TDTT thành phố Hồ Chí Minh
123 Nguyễn Hồng Dương Viện Khoa học Thể dục Thể thao
124 Nguyễn Hùng Khu Văn phòng
125 Nguyễn Hữu Ngọc Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội
126 Nguyễn Hữu Thông Thạc sĩ Phân viện trưởng Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam
127 Nguyễn Huy Hoan Bảo tàng Hồ Chí Minh
128 Nguyễn Huy Hồng Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam
129 Nguyễn Huy Nam Viện Khoa học Thể dục Thể thao
130 Nguyễn Kiều Duyên Vụ Kế hoạch, Tài chính
131 Nguyễn Kim Cương Hãng phim truyện Việt Nam
132 Nguyễn Mạnh Lân Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội
133 Nguyễn Minh San Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật
134 Nguyễn Ngọc Phương Cục Nghệ thuật biểu diễn
135 Nguyễn Phan Thọ Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội
136 Nguyễn Quang Hùng Trường Bồi dưỡng cán bộ quản lý Văn hóa, Thể thao và Du lịch
137 Nguyễn Quang Vinh Liên đoàn Xiếc Việt Nam
138 Nguyễn Quốc Hùng Cục Di sản văn hóa
139 Nguyễn Quốc Hưng Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch
140 Nguyễn Sỹ Toàn Trường Đại học Văn hoá Hà Nội
141 Nguyễn Thành Lâm Trung tâm huấn luyện thể thao Quốc gia TP.HCM
142 Nguyễn Thanh Nhân Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội
143 Nguyễn Thanh Quang Viện Bảo tồn di tích
144 Nguyễn Thế Dũng Trường Đại học Văn hoá thành phố Hồ Chí Minh
145 Nguyễn Thế Hùng Cục Di sản văn hóa
146 Nguyễn Thế Long Hãng phim truyện Việt Nam
147 Nguyễn Thị Chiến Trường Đại học Văn hoá Hà Nội
148 Nguyễn Thị Đức Trường Đại học Văn hoá Hà Nội
149 Nguyễn Thị Hiền Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam
150 Nguyễn Thị Huệ Trường Đại học Văn hoá Hà Nội
Trang 3/7 <1234567>