Danh sách nhà khoa học

STT Họ và tên Trình độ Chức vụ Đơn vị Lĩnh vực NCKH
251 Trần Minh Phượng Nhà hát Chèo Việt Nam
252 Trần Nghĩa Hà Hãng phim truyện Việt Nam
253 Trần Ngọc Đang Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch
254 Trần Quang Ngọc Trung Tâm Kỹ Thuật Điện Ảnh Việt Nam
255 Trần Quốc Bảng Trường Đại học Văn hoá Hà Nội
256 Trần Quốc Cường Trường Cao đẳng Múa Việt Nam
257 Trần Thị Hồng Trang Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch
258 Trần Thị Lan Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch
259 Trần Thị Minh Nguyệt Trường Đại học Văn hoá Hà Nội
260 Trần Thị Nhị Bảo tàng Cách mạng Việt Nam
261 Trần Thị Quỳnh Như Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam
262 Trần Thị Quỳnh Như Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm
263 Trần Thị Thanh Thảo Vụ Tổ chức cán bộ
264 Trần Thị Thanh Thảo Vụ Tổ chức cán bộ
265 Trần Thị Thu Trường Đại học Văn hoá thành phố Hồ Chí Minh
266 Trần Thị Thủy Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam
267 Trần Thu Hà Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam
268 Trần Tuyết Ánh Vụ Gia đình
269 Trần Tuyết Mai Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch
270 Trần Văn Ái Bảo tàng Văn hoá các dân tộc Việt Nam
271 Trần Văn Ánh Trường Đại học Văn hoá thành phố Hồ Chí Minh
272 Trần Viết Hoàn Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch
273 Trần Việt Ngữ Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam
274 Trần Vinh Nhà hát Chèo Việt Nam
275 Triệu Văn Hiển Bảo tàng Cách mạng Việt Nam
276 Trịnh Kim Huệ Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Tp. Hồ Chí Minh
277 Trịnh Thị Minh Đức Trường Đại học Văn hoá Hà Nội
278 Trịnh Thị Thủy Cục Văn hóa cơ sở
279 Trịnh Thị Thủy Vụ Văn hoá dân tộc
280 Trịnh Xuân Chính Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Tp. Hồ Chí Minh
281 Trọng Bằng Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam
282 Trương Quốc Bình Tiến sĩ Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam
Di sản văn hóa
283 Trương Sỹ Vinh Tiến sỹ Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch
Du lịch
284 Tú Ngọc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam
285 Tuấn Giang Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội
286 Văn Thị Minh Hương Nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh
287 Vi Hồng Nhân Vụ Văn hoá dân tộc
288 Vi Văn Biên Bảo tàng Văn hoá các dân tộc Việt Nam
289 Võ Quế Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch
290 Vũ Anh Tú Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam
291 Vũ Anh Tú Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam
292 Vũ Diệu Trung Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam
293 Vũ Đình Nhâm Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam
294 Vũ Dương Dũng Trường Cao đẳng Múa Việt Nam
295 Vũ Dương Thúy Ngà Tiến sỹ Phó Vụ trưởng Vụ Thư viện Vụ Thư viện
Thông tin, Thư viện
296 Vũ Hải Phong Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam
297 Vũ Hòa Trường Bồi dưỡng cán bộ quản lý Văn hóa, Thể thao và Du lịch
298 Vũ Ngọc Thanh Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Tp. Hồ Chí Minh
299 Vũ Nhật Thăng Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam
300 Vũ Thái Hồng Viện Khoa học Thể dục Thể thao
Trang 6/7 <1234567>