Danh sách nhà khoa học

STT Họ và tên Trình độ Chức vụ Đơn vị Lĩnh vực NCKH
251 Trần Quang Ngọc Trung Tâm Kỹ Thuật Điện Ảnh Việt Nam
252 Trần Quốc Bảng Trường Đại học Văn hoá Hà Nội
253 Trần Quốc Cường Trường Cao đẳng Múa Việt Nam
254 Trần Thị Hồng Trang Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch
255 Trần Thị Lan Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch
256 Trần Thị Minh Nguyệt Trường Đại học Văn hoá Hà Nội
257 Trần Thị Nhị Bảo tàng Cách mạng Việt Nam
258 Trần Thị Quỳnh Như Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam
259 Trần Thị Quỳnh Như Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm
260 Trần Thị Thanh Thảo Vụ Tổ chức cán bộ
261 Trần Thị Thanh Thảo Vụ Tổ chức cán bộ
262 Trần Thị Thu Trường Đại học Văn hoá thành phố Hồ Chí Minh
263 Trần Thị Thủy Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam
264 Trần Thu Hà Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam
265 Trần Tuyết Ánh Vụ Gia đình
266 Trần Tuyết Mai Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch
267 Trần Văn Ái Bảo tàng Văn hoá các dân tộc Việt Nam
268 Trần Văn Ánh Trường Đại học Văn hoá thành phố Hồ Chí Minh
269 Trần Viết Hoàn Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch
270 Trần Việt Ngữ Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam
271 Trần Vinh Nhà hát Chèo Việt Nam
272 Triệu Văn Hiển Bảo tàng Cách mạng Việt Nam
273 Trịnh Kim Huệ Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Tp. Hồ Chí Minh
274 Trịnh Thị Minh Đức Trường Đại học Văn hoá Hà Nội
275 Trịnh Thị Thủy Cục Văn hóa cơ sở
276 Trịnh Thị Thủy Vụ Văn hoá dân tộc
277 Trịnh Xuân Chính Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Tp. Hồ Chí Minh
278 Trọng Bằng Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam
279 Trương Quốc Bình Tiến sĩ Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam
Di sản văn hóa
280 Trương Sỹ Vinh Tiến sỹ Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch
Du lịch
281 Tú Ngọc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam
282 Tuấn Giang Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội
283 Văn Thị Minh Hương Nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh
284 Vi Hồng Nhân Vụ Văn hoá dân tộc
285 Vi Văn Biên Bảo tàng Văn hoá các dân tộc Việt Nam
286 Võ Quế Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch
287 Vũ Anh Tú Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam
288 Vũ Anh Tú Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam
289 Vũ Diệu Trung Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam
290 Vũ Đình Nhâm Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam
291 Vũ Dương Dũng Trường Cao đẳng Múa Việt Nam
292 Vũ Dương Thúy Ngà Tiến sỹ Phó Vụ trưởng Vụ Thư viện Vụ Thư viện
Thông tin, Thư viện
293 Vũ Hải Phong Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam
294 Vũ Hòa Trường Bồi dưỡng cán bộ quản lý Văn hóa, Thể thao và Du lịch
295 Vũ Ngọc Thanh Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Tp. Hồ Chí Minh
296 Vũ Nhật Thăng Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam
297 Vũ Thái Hồng Viện Khoa học Thể dục Thể thao
298 Vũ Thị Thủy Bảo tàng Hồ Chí Minh
299 Vũ Tú Quyên Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam
Trang 6/6 <123456>