Danh sách nhà khoa học

STT Họ và tên Trình độ Chức vụ Đơn vị Lĩnh vực NCKH
251 Trần Thị Lan Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch
252 Trần Thị Minh Nguyệt Trường Đại học Văn hoá Hà Nội
253 Trần Thị Nhị Bảo tàng Cách mạng Việt Nam
254 Trần Thị Quỳnh Như Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam
255 Trần Thị Quỳnh Như Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm
256 Trần Thị Thanh Thảo Vụ Tổ chức cán bộ
257 Trần Thị Thanh Thảo Vụ Tổ chức cán bộ
258 Trần Thị Thu Trường Đại học Văn hoá thành phố Hồ Chí Minh
259 Trần Thị Thủy Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam
260 Trần Thu Hà Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam
261 Trần Tuyết Ánh Vụ Gia đình
262 Trần Tuyết Mai Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch
263 Trần Văn Ái Bảo tàng Văn hoá các dân tộc Việt Nam
264 Trần Văn Ánh Trường Đại học Văn hoá thành phố Hồ Chí Minh
265 Trần Viết Hoàn Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch
266 Trần Việt Ngữ Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam
267 Trần Vinh Nhà hát Chèo Việt Nam
268 Triệu Văn Hiển Bảo tàng Cách mạng Việt Nam
269 Trịnh Kim Huệ Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Tp. Hồ Chí Minh
270 Trịnh Thị Minh Đức Trường Đại học Văn hoá Hà Nội
271 Trịnh Thị Thủy Cục Văn hóa cơ sở
272 Trịnh Thị Thủy Vụ Văn hoá dân tộc
273 Trịnh Xuân Chính Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Tp. Hồ Chí Minh
274 Trọng Bằng Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam
275 Trương Quốc Bình Tiến sĩ Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam
Di sản văn hóa
276 Trương Sỹ Vinh Tiến sỹ Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch
Du lịch
277 Tú Ngọc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam
278 Tuấn Giang Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội
279 Văn Thị Minh Hương Nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh
280 Vi Hồng Nhân Vụ Văn hoá dân tộc
281 Vi Văn Biên Bảo tàng Văn hoá các dân tộc Việt Nam
282 Võ Quế Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch
283 Vũ Anh Tú Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam
284 Vũ Anh Tú Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam
285 Vũ Diệu Trung Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam
286 Vũ Đình Nhâm Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam
287 Vũ Dương Dũng Trường Cao đẳng Múa Việt Nam
288 Vũ Dương Thúy Ngà Tiến sỹ Phó Vụ trưởng Vụ Thư viện Vụ Thư viện
Thông tin, Thư viện
289 Vũ Hải Phong Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam
290 Vũ Hòa Trường Bồi dưỡng cán bộ quản lý Văn hóa, Thể thao và Du lịch
291 Vũ Ngọc Thanh Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Tp. Hồ Chí Minh
292 Vũ Nhật Thăng Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam
293 Vũ Thái Hồng Viện Khoa học Thể dục Thể thao
294 Vũ Thị Thủy Bảo tàng Hồ Chí Minh
295 Vũ Tú Quyên Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam
Trang 6/6 <123456>