Danh sách nhà khoa học

STT Họ và tên Trình độ Chức vụ Đơn vị Lĩnh vực NCKH
251 Trần Hiếu Viện Khoa học Thể dục Thể thao
252 Trần Hoài Anh Trường Đại học Văn hoá thành phố Hồ Chí Minh
253 Trần Lâm Biền Viện Bảo tồn di tích
254 Trần Minh Chính Trường Cán bộ quản lý văn hoá, thể thao và du lịch
255 Trần Minh Ngọc Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Tp. Hồ Chí Minh
256 Trần Minh Phượng Nhà hát Chèo Việt Nam
257 Trần Nghĩa Hà Hãng phim truyện Việt Nam
258 Trần Ngọc Đang Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch
259 Trần Quang Ngọc Trung Tâm Kỹ Thuật Điện Ảnh Việt Nam
260 Trần Quốc Bảng Trường Đại học Văn hoá Hà Nội
261 Trần Quốc Cường Trường Cao đẳng Múa Việt Nam
262 Trần Thị Hồng Trang Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch
263 Trần Thị Lan Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch
264 Trần Thị Minh Nguyệt Trường Đại học Văn hoá Hà Nội
265 Trần Thị Nhị Bảo tàng Cách mạng Việt Nam
266 Trần Thị Quỳnh Như Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam
267 Trần Thị Quỳnh Như Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm
268 Trần Thị Thanh Thảo Vụ Tổ chức cán bộ
269 Trần Thị Thanh Thảo Vụ Tổ chức cán bộ
270 Trần Thị Thu Trường Đại học Văn hoá thành phố Hồ Chí Minh
271 Trần Thị Thủy Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam
272 Trần Thu Hà Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam
273 Trần Tuyết Ánh Vụ Gia đình
274 Trần Tuyết Mai Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch
275 Trần Văn Ái Bảo tàng Văn hoá các dân tộc Việt Nam
276 Trần Văn Ánh Trường Đại học Văn hoá thành phố Hồ Chí Minh
277 Trần Viết Hoàn Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch
278 Trần Việt Ngữ Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam
279 Trần Vinh Nhà hát Chèo Việt Nam
280 Triệu Văn Hiển Bảo tàng Cách mạng Việt Nam
281 Trịnh Kim Huệ Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Tp. Hồ Chí Minh
282 Trịnh Thị Minh Đức Trường Đại học Văn hoá Hà Nội
283 Trịnh Thị Thủy Cục Văn hóa cơ sở
284 Trịnh Thị Thủy Vụ Văn hoá dân tộc
285 Trịnh Xuân Chính Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Tp. Hồ Chí Minh
286 Trọng Bằng Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam
287 Trương Quốc Bình Tiến sĩ Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam
Di sản văn hóa
288 Trương Sỹ Vinh Tiến sỹ Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch
Du lịch
289 Tú Ngọc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam
290 Tuấn Giang Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội
291 Văn Thị Minh Hương Nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh
292 Vi Hồng Nhân Vụ Văn hoá dân tộc
293 Vi Văn Biên Bảo tàng Văn hoá các dân tộc Việt Nam
294 Võ Quế Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch
295 Vũ Anh Tú Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam
296 Vũ Anh Tú Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam
297 Vũ Diệu Trung Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam
298 Vũ Đình Nhâm Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam
299 Vũ Dương Dũng Trường Cao đẳng Múa Việt Nam
300 Vũ Dương Thúy Ngà Tiến sỹ Phó Vụ trưởng Vụ Thư viện Vụ Thư viện
Thông tin, Thư viện
Trang 6/7 <1234567>