Danh sách nhà khoa học

STT Họ và tên Trình độ Chức vụ Đơn vị Lĩnh vực NCKH
201 Nguyễn Viết Chung Bảo tàng Cách mạng Việt Nam
202 Nguyễn Xuân Dư Viện Phim Việt Nam
203 Nguyễn Xuân Hảo Viện Phim Việt Nam
204 Nguyễn Xuân Hồng Trường Đại học Văn hoá thành phố Hồ Chí Minh
205 Nguyễn Xuân Tiên Trường Đại học Mỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh
206 Nông Quốc Tuấn Bảo tàng Văn hoá các dân tộc Việt Nam
207 Phạm Định Phong Cục Di sản văn hóa
208 Phạm Đình Thuấn Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch
209 Phạm Duy Quế Bảo tàng Hồ Chí Minh
210 Phạm Lan Oanh Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật
211 Phạm Lan Oanh Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật
212 Phạm Lê Hoà Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam
213 Phạm Mai Hùng Tiến sỹ Phó Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam Bảo tàng Cách mạng Việt Nam
Văn hóa
214 Phạm Minh Khang Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam
215 Phạm Thế Khang Thư viện Quốc gia Việt Nam
216 Phạm Thị Nga Trung Tâm Kỹ Thuật Điện Ảnh Việt Nam
217 Phạm Thị Thành Cục Nghệ thuật biểu diễn
218 Phạm Thị Thanh Tâm Trường Đại học Văn hoá Hà Nội
219 Phạm Thị Thu Hương Trường Đại học Văn hoá Hà Nội
220 Phạm Thị Tình Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội
221 Phạm Thu Hương Trường Đại học Văn hoá Hà Nội
222 Phạm Trung Lương Tiến sỹ Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch
Du lịch
223 Phạm Việt Long Văn phòng
224 Phạm Việt Long Trường Đại học Văn hoá Hà Nội
225 Phạm Xuân Hồng Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội
226 Phan Bích Hà Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Tp. Hồ Chí Minh
227 Phan Thị Đém Trường Đại học Văn hoá Hà Nội
228 Phan Thị Thái Hà Tổng Cục Du lịch
229 Phan Thuận Thảo Học viện Âm nhạc Huế
230 Phó Đức Kỳ Trung Tâm Kỹ Thuật Điện Ảnh Việt Nam
231 Phùng Minh Cường Trung Tâm Kỹ Thuật Điện Ảnh Việt Nam
232 Phùng Quốc Hiếu Trường Đại học Văn hoá Hà Nội
233 Tạ Quang Đông Nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh
234 Tạ Tạo Nhà hát Chèo Việt Nam
235 Tất Thắng Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội
236 Thiều Thị Hạnh Nguyên Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội
237 Tô Thị Thu Trang Bảo tàng Văn hoá các dân tộc Việt Nam
238 Trần Bảng Nhà hát Chèo Việt Nam
239 Trần Bình Minh Trường Đại học Văn hoá Hà Nội
240 Trần Cự Khu Văn phòng
241 Trần Đăng Lượng Trung Tâm Kỹ Thuật Điện Ảnh Việt Nam
242 Trần Đình Hằng Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam
243 Trần Đình Ngôn Nhà hát Chèo Việt Nam
244 Trần Đình Nhoãn Trường Đại học Văn hoá Hà Nội
245 Trần Đình Quả Trường Cao đẳng Mỹ thuật trang trí Đồng Nai
246 Trần Đình Thành Cục Di sản văn hóa
247 Trần Đức Ngôn Tiến sỹ Trường Đại học Văn hoá Hà Nội
Văn hóa
248 Trần Đức Nguyên Trường Đại học Văn hoá Hà Nội
249 Trần Dũng Hải Trường Đại học Văn hoá Hà Nội
250 Trần Duy Hinh Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội
Trang 5/7 <1234567>