Danh sách nhà khoa học

STT Họ và tên Trình độ Chức vụ Đơn vị Lĩnh vực NCKH
201 Phạm Định Phong Cục Di sản văn hóa
202 Phạm Đình Thuấn Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch
203 Phạm Duy Quế Bảo tàng Hồ Chí Minh
204 Phạm Lan Oanh Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật
205 Phạm Lan Oanh Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật
206 Phạm Lê Hoà Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam
207 Phạm Mai Hùng Tiến sỹ Phó Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam Bảo tàng Cách mạng Việt Nam
Văn hóa
208 Phạm Minh Khang Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam
209 Phạm Thế Khang Thư viện Quốc gia Việt Nam
210 Phạm Thị Nga Trung Tâm Kỹ Thuật Điện Ảnh Việt Nam
211 Phạm Thị Thành Cục Nghệ thuật biểu diễn
212 Phạm Thị Thanh Tâm Trường Đại học Văn hoá Hà Nội
213 Phạm Thị Tình Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội
214 Phạm Thu Hương Trường Đại học Văn hoá Hà Nội
215 Phạm Trung Lương Tiến sỹ Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch
Du lịch
216 Phạm Việt Long Văn phòng
217 Phạm Việt Long Trường Đại học Văn hoá Hà Nội
218 Phạm Xuân Hồng Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội
219 Phan Bích Hà Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Tp. Hồ Chí Minh
220 Phan Thị Đém Trường Đại học Văn hoá Hà Nội
221 Phan Thị Thái Hà Tổng Cục Du lịch
222 Phan Thuận Thảo Học viện Âm nhạc Huế
223 Phó Đức Kỳ Trung Tâm Kỹ Thuật Điện Ảnh Việt Nam
224 Phùng Minh Cường Trung Tâm Kỹ Thuật Điện Ảnh Việt Nam
225 Tạ Quang Đông Nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh
226 Tạ Tạo Nhà hát Chèo Việt Nam
227 Tất Thắng Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội
228 Thiều Thị Hạnh Nguyên Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội
229 Tô Thị Thu Trang Bảo tàng Văn hoá các dân tộc Việt Nam
230 Trần Bảng Nhà hát Chèo Việt Nam
231 Trần Bình Minh Trường Đại học Văn hoá Hà Nội
232 Trần Cự Khu Văn phòng
233 Trần Đăng Lượng Trung Tâm Kỹ Thuật Điện Ảnh Việt Nam
234 Trần Đình Hằng Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam
235 Trần Đình Ngôn Nhà hát Chèo Việt Nam
236 Trần Đình Nhoãn Trường Đại học Văn hoá Hà Nội
237 Trần Đình Quả Trường Cao đẳng Mỹ thuật trang trí Đồng Nai
238 Trần Đình Thành Cục Di sản văn hóa
239 Trần Đức Ngôn Tiến sỹ Trường Đại học Văn hoá Hà Nội
Văn hóa
240 Trần Đức Nguyên Trường Đại học Văn hoá Hà Nội
241 Trần Dũng Hải Trường Đại học Văn hoá Hà Nội
242 Trần Duy Hinh Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội
243 Trần Hiếu Viện Khoa học Thể dục Thể thao
244 Trần Hoài Anh Trường Đại học Văn hoá thành phố Hồ Chí Minh
245 Trần Lâm Biền Viện Bảo tồn di tích
246 Trần Minh Chính Trường Cán bộ quản lý văn hoá, thể thao và du lịch
247 Trần Minh Ngọc Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Tp. Hồ Chí Minh
248 Trần Minh Phượng Nhà hát Chèo Việt Nam
249 Trần Nghĩa Hà Hãng phim truyện Việt Nam
250 Trần Ngọc Đang Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch
Trang 5/6 <123456>