Danh sách nhà khoa học

STT Họ và tên Trình độ Chức vụ Đơn vị Lĩnh vực NCKH
201 Phạm Lan Oanh Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật
202 Phạm Lê Hoà Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam
203 Phạm Mai Hùng Tiến sỹ Phó Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam Bảo tàng Cách mạng Việt Nam
Văn hóa
204 Phạm Minh Khang Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam
205 Phạm Thế Khang Thư viện Quốc gia Việt Nam
206 Phạm Thị Nga Trung Tâm Kỹ Thuật Điện Ảnh Việt Nam
207 Phạm Thị Thành Cục Nghệ thuật biểu diễn
208 Phạm Thị Thanh Tâm Trường Đại học Văn hoá Hà Nội
209 Phạm Thị Tình Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội
210 Phạm Thu Hương Trường Đại học Văn hoá Hà Nội
211 Phạm Trung Lương Tiến sỹ Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch
Du lịch
212 Phạm Việt Long Văn phòng
213 Phạm Việt Long Trường Đại học Văn hoá Hà Nội
214 Phạm Xuân Hồng Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội
215 Phan Bích Hà Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Tp. Hồ Chí Minh
216 Phan Thị Đém Trường Đại học Văn hoá Hà Nội
217 Phan Thị Thái Hà Tổng Cục Du lịch
218 Phan Thuận Thảo Học viện Âm nhạc Huế
219 Phó Đức Kỳ Trung Tâm Kỹ Thuật Điện Ảnh Việt Nam
220 Phùng Minh Cường Trung Tâm Kỹ Thuật Điện Ảnh Việt Nam
221 Tạ Quang Đông Nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh
222 Tạ Tạo Nhà hát Chèo Việt Nam
223 Tất Thắng Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội
224 Thiều Thị Hạnh Nguyên Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội
225 Tô Thị Thu Trang Bảo tàng Văn hoá các dân tộc Việt Nam
226 Trần Bảng Nhà hát Chèo Việt Nam
227 Trần Bình Minh Trường Đại học Văn hoá Hà Nội
228 Trần Cự Khu Văn phòng
229 Trần Đăng Lượng Trung Tâm Kỹ Thuật Điện Ảnh Việt Nam
230 Trần Đình Hằng Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam
231 Trần Đình Ngôn Nhà hát Chèo Việt Nam
232 Trần Đình Nhoãn Trường Đại học Văn hoá Hà Nội
233 Trần Đình Quả Trường Cao đẳng Mỹ thuật trang trí Đồng Nai
234 Trần Đình Thành Cục Di sản văn hóa
235 Trần Đức Ngôn Tiến sỹ Trường Đại học Văn hoá Hà Nội
Văn hóa
236 Trần Đức Nguyên Trường Đại học Văn hoá Hà Nội
237 Trần Dũng Hải Trường Đại học Văn hoá Hà Nội
238 Trần Duy Hinh Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội
239 Trần Hiếu Viện Khoa học Thể dục Thể thao
240 Trần Hoài Anh Trường Đại học Văn hoá thành phố Hồ Chí Minh
241 Trần Lâm Biền Viện Bảo tồn di tích
242 Trần Minh Chính Trường Cán bộ quản lý văn hoá, thể thao và du lịch
243 Trần Minh Ngọc Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Tp. Hồ Chí Minh
244 Trần Minh Phượng Nhà hát Chèo Việt Nam
245 Trần Nghĩa Hà Hãng phim truyện Việt Nam
246 Trần Ngọc Đang Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch
247 Trần Quang Ngọc Trung Tâm Kỹ Thuật Điện Ảnh Việt Nam
248 Trần Quốc Bảng Trường Đại học Văn hoá Hà Nội
249 Trần Quốc Cường Trường Cao đẳng Múa Việt Nam
250 Trần Thị Hồng Trang Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch
Trang 5/6 <123456>