Danh sách nhà khoa học

STT Họ và tên Trình độ Chức vụ Đơn vị Lĩnh vực NCKH
201 Nguyễn Xuân Hồng Trường Đại học Văn hoá thành phố Hồ Chí Minh
202 Nguyễn Xuân Tiên Trường Đại học Mỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh
203 Nông Quốc Tuấn Bảo tàng Văn hoá các dân tộc Việt Nam
204 Phạm Định Phong Cục Di sản văn hóa
205 Phạm Đình Thuấn Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch
206 Phạm Duy Quế Bảo tàng Hồ Chí Minh
207 Phạm Lan Oanh Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật
208 Phạm Lan Oanh Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật
209 Phạm Lê Hoà Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam
210 Phạm Mai Hùng Tiến sỹ Phó Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam Bảo tàng Cách mạng Việt Nam
Văn hóa
211 Phạm Minh Khang Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam
212 Phạm Thế Khang Thư viện Quốc gia Việt Nam
213 Phạm Thị Nga Trung Tâm Kỹ Thuật Điện Ảnh Việt Nam
214 Phạm Thị Thành Cục Nghệ thuật biểu diễn
215 Phạm Thị Thanh Tâm Trường Đại học Văn hoá Hà Nội
216 Phạm Thị Tình Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội
217 Phạm Thu Hương Trường Đại học Văn hoá Hà Nội
218 Phạm Trung Lương Tiến sỹ Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch
Du lịch
219 Phạm Việt Long Văn phòng
220 Phạm Việt Long Trường Đại học Văn hoá Hà Nội
221 Phạm Xuân Hồng Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội
222 Phan Bích Hà Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Tp. Hồ Chí Minh
223 Phan Thị Đém Trường Đại học Văn hoá Hà Nội
224 Phan Thị Thái Hà Tổng Cục Du lịch
225 Phan Thuận Thảo Học viện Âm nhạc Huế
226 Phó Đức Kỳ Trung Tâm Kỹ Thuật Điện Ảnh Việt Nam
227 Phùng Minh Cường Trung Tâm Kỹ Thuật Điện Ảnh Việt Nam
228 Tạ Quang Đông Nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh
229 Tạ Tạo Nhà hát Chèo Việt Nam
230 Tất Thắng Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội
231 Thiều Thị Hạnh Nguyên Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội
232 Tô Thị Thu Trang Bảo tàng Văn hoá các dân tộc Việt Nam
233 Trần Bảng Nhà hát Chèo Việt Nam
234 Trần Bình Minh Trường Đại học Văn hoá Hà Nội
235 Trần Cự Khu Văn phòng
236 Trần Đăng Lượng Trung Tâm Kỹ Thuật Điện Ảnh Việt Nam
237 Trần Đình Hằng Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam
238 Trần Đình Ngôn Nhà hát Chèo Việt Nam
239 Trần Đình Nhoãn Trường Đại học Văn hoá Hà Nội
240 Trần Đình Quả Trường Cao đẳng Mỹ thuật trang trí Đồng Nai
241 Trần Đình Thành Cục Di sản văn hóa
242 Trần Đức Ngôn Tiến sỹ Trường Đại học Văn hoá Hà Nội
Văn hóa
243 Trần Đức Nguyên Trường Đại học Văn hoá Hà Nội
244 Trần Dũng Hải Trường Đại học Văn hoá Hà Nội
245 Trần Duy Hinh Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội
246 Trần Hiếu Viện Khoa học Thể dục Thể thao
247 Trần Hoài Anh Trường Đại học Văn hoá thành phố Hồ Chí Minh
248 Trần Lâm Biền Viện Bảo tồn di tích
249 Trần Minh Chính Trường Cán bộ quản lý văn hoá, thể thao và du lịch
250 Trần Minh Ngọc Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Tp. Hồ Chí Minh
Trang 5/7 <1234567>