Danh sách nhà khoa học

STT Họ và tên Trình độ Chức vụ Đơn vị Lĩnh vực NCKH
51 Hoàng Hoài Nam Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Tp. Hồ Chí Minh
52 Hoàng Hồng Hạnh Trường Đại học Văn hoá thành phố Hồ Chí Minh
53 Hoàng Khiêm Nhà hát Chèo Việt Nam
54 Hoàng Minh Thái Vụ Pháp chế
55 Hoàng Nam Trường Đại học Văn hoá Hà Nội
56 Hoàng Như Yến Viện Phim Việt Nam
57 Hoàng Quế Lộc Trung Tâm Kỹ Thuật Điện Ảnh Việt Nam
58 Hoàng sơn Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam
59 Hoàng Sự Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội
60 Hoàng Thị Điệp Tổng Cục Du lịch
61 Hoàng Thị Hạnh Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Tp. Hồ Chí Minh
62 Huỳnh Khái Vinh Trường Đại học Văn hoá Hà Nội
63 Huỳnh Phương Lan Viện Bảo tồn di tích
64 Huỳnh Thị Phương Lan Viện Bảo tồn di tích
65 Huỳnh Văn Ngàn Trung tâm hỗ trợ Sáng tác
66 Kiều Thuý Nga Thư viện Quốc gia Việt Nam
67 Kiều Văn Hốt Thư viện Quốc gia Việt Nam
68 Lâm Nhân Tiến sỹ Trưởng khoa Trường Đại học Văn hoá thành phố Hồ Chí Minh
Văn hóa
Di sản văn hóa
69 Lâm Quang Thành Tổng cục Thể dục, Thể thao
70 Lê Anh Tuấn Vụ Đào tạo
71 Lê Ánh Tuyết Trường Cao đẳng Múa Việt Nam
72 Lê Bạch Hường Trường Cao đẳng Múa Việt Nam
73 Lê Chức Nhà hát Chèo Việt Nam
74 Lê Cường Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam
75 Lê Đức Chương Tiến sĩ Vụ Trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường
Thể dục thể thao
76 Lê Đức Chương Trường Đại học Thể dục Thể thao Đà Nẵng
77 Lê Đức Chương Trường Đại học Thể dục Thể thao Đà Nẵng
78 Lê Đức Thắng Thư viện Quốc gia Việt Nam
79 Lê Hồng Sơn Trung tâm Huấn luyện Thể thao quốc gia Đà Nẵng
80 Lê Hữu Nam Viện Phim Việt Nam
81 Lê Mai Oanh Bảo tàng Văn hoá các dân tộc Việt Nam
82 Lê Ngọc Canh Tiến sỹ Ủy viên Hội đồng Nghệ thuật Hội nghệ sỹ múa Việt Nam Trường Cao đẳng Múa Việt Nam
Văn hóa
Nghệ thuật
83 Lê Ngọc Minh Cục Điện ảnh
84 Lê Như Hoa Trường Đại học Văn hoá Hà Nội
85 Lê Quý Phượng Trường Đại học TDTT thành phố Hồ Chí Minh
86 Lê Thanh Tùng Bệnh viện Thể thao Việt Nam
87 Lê Thanh Tùng Bệnh viện Thể thao Việt Nam
88 Lê Thành Vinh Viện Bảo tồn di tích
89 Lê Thị Hoài Phương Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam
90 Lê Thị Kim Loan Trường Đại học Văn hoá Hà Nội
91 Lê Thị Thu Hiền Vụ Đào tạo
92 Lê Thị Tiến Thư viện Quốc gia Việt Nam
93 Lê Tuấn Anh Tổng Cục Du lịch
94 Lê Văn Sửu Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam
95 Lê Văn Viết Thư viện Quốc gia Việt Nam
96 Lương Hồng Quang Phó Viện trưởng Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam
Văn hóa
97 Lưu Quang Hiệp Trường Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh
98 Lưu Trần Tiêu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
99 Lý Anh Tuấn Trung Tâm Kỹ Thuật Điện Ảnh Việt Nam
100 Ma Ngọc Dung Bảo tàng Văn hoá các dân tộc Việt Nam
Trang 2/6 <123456>