Danh sách nhà khoa học

STT Họ và tên Trình độ Chức vụ Đơn vị Lĩnh vực NCKH
51 Hoàng Chương Cục Nghệ thuật biểu diễn
52 Hoàng Đạo Cương Viện Bảo tồn di tích
53 Hoàng Hoài Nam Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Tp. Hồ Chí Minh
54 Hoàng Hồng Hạnh Trường Đại học Văn hoá thành phố Hồ Chí Minh
55 Hoàng Khiêm Nhà hát Chèo Việt Nam
56 Hoàng Minh Thái Vụ Pháp chế
57 Hoàng Nam Trường Đại học Văn hoá Hà Nội
58 Hoàng Như Yến Viện Phim Việt Nam
59 Hoàng Quế Lộc Trung Tâm Kỹ Thuật Điện Ảnh Việt Nam
60 Hoàng sơn Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam
61 Hoàng Sự Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội
62 Hoàng Thị Điệp Tổng Cục Du lịch
63 Hoàng Thị Hạnh Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Tp. Hồ Chí Minh
64 Huỳnh Khái Vinh Trường Đại học Văn hoá Hà Nội
65 Huỳnh Phương Lan Viện Bảo tồn di tích
66 Huỳnh Thị Phương Lan Viện Bảo tồn di tích
67 Huỳnh Văn Ngàn Trung tâm hỗ trợ Sáng tác
68 Kiều Thuý Nga Thư viện Quốc gia Việt Nam
69 Kiều Văn Hốt Thư viện Quốc gia Việt Nam
70 Lâm Nhân Tiến sỹ Trưởng khoa Trường Đại học Văn hoá thành phố Hồ Chí Minh
Văn hóa
Di sản văn hóa
71 Lâm Quang Thành Tổng cục Thể dục, Thể thao
72 Lê Anh Tuấn Vụ Đào tạo
73 Lê Ánh Tuyết Trường Cao đẳng Múa Việt Nam
74 Lê Bạch Hường Trường Cao đẳng Múa Việt Nam
75 Lê Chức Nhà hát Chèo Việt Nam
76 Lê Cường Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam
77 Lê Đức Chương Tiến sĩ Vụ Trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường
Thể dục thể thao
78 Lê Đức Chương Trường Đại học Thể dục Thể thao Đà Nẵng
79 Lê Đức Chương Trường Đại học Thể dục Thể thao Đà Nẵng
80 Lê Đức Thắng Thư viện Quốc gia Việt Nam
81 Lê Hồng Sơn Trung tâm Huấn luyện Thể thao quốc gia Đà Nẵng
82 Lê Hữu Nam Viện Phim Việt Nam
83 Lê Mai Oanh Bảo tàng Văn hoá các dân tộc Việt Nam
84 Lê Ngọc Canh Tiến sỹ Ủy viên Hội đồng Nghệ thuật Hội nghệ sỹ múa Việt Nam Trường Cao đẳng Múa Việt Nam
Văn hóa
Nghệ thuật
85 Lê Ngọc Minh Cục Điện ảnh
86 Lê Như Hoa Trường Đại học Văn hoá Hà Nội
87 Lê Quý Phượng Trường Đại học TDTT thành phố Hồ Chí Minh
88 Lê Thanh Tùng Bệnh viện Thể thao Việt Nam
89 Lê Thanh Tùng Bệnh viện Thể thao Việt Nam
90 Lê Thành Vinh Viện Bảo tồn di tích
91 Lê Thị Hoài Phương Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam
92 Lê Thị Kim Loan Trường Đại học Văn hoá Hà Nội
93 Lê Thị Thu Hiền Vụ Đào tạo
94 Lê Thị Tiến Thư viện Quốc gia Việt Nam
95 Lê Tuấn Anh Tổng Cục Du lịch
96 Lê Văn Sửu Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam
97 Lê Văn Viết Thư viện Quốc gia Việt Nam
98 Lương Hồng Quang Phó Viện trưởng Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam
Văn hóa
99 Lưu Quang Hiệp Trường Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh
100 Lưu Trần Tiêu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Trang 2/6 <123456>