Danh sách nhà khoa học

STT Họ và tên Trình độ Chức vụ Đơn vị Lĩnh vực NCKH
51 Hoa Ngọc Sơn Viện Bảo tồn di tích
52 Hoàng Chương Cục Nghệ thuật biểu diễn
53 Hoàng Đạo Cương Viện Bảo tồn di tích
54 Hoàng Hoài Nam Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Tp. Hồ Chí Minh
55 Hoàng Hồng Hạnh Trường Đại học Văn hoá thành phố Hồ Chí Minh
56 Hoàng Khiêm Nhà hát Chèo Việt Nam
57 Hoàng Minh Thái Vụ Pháp chế
58 Hoàng Nam Trường Đại học Văn hoá Hà Nội
59 Hoàng Như Yến Viện Phim Việt Nam
60 Hoàng Quế Lộc Trung Tâm Kỹ Thuật Điện Ảnh Việt Nam
61 Hoàng sơn Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam
62 Hoàng Sự Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội
63 Hoàng Thị Điệp Tổng Cục Du lịch
64 Hoàng Thị Hạnh Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Tp. Hồ Chí Minh
65 Huỳnh Khái Vinh Trường Đại học Văn hoá Hà Nội
66 Huỳnh Phương Lan Viện Bảo tồn di tích
67 Huỳnh Thị Phương Lan Viện Bảo tồn di tích
68 Huỳnh Văn Ngàn Trung tâm hỗ trợ Sáng tác
69 Kiều Thuý Nga Thư viện Quốc gia Việt Nam
70 Kiều Văn Hốt Thư viện Quốc gia Việt Nam
71 Lâm Nhân Tiến sỹ Trưởng khoa Trường Đại học Văn hoá thành phố Hồ Chí Minh
Văn hóa
Di sản văn hóa
72 Lâm Quang Thành Tổng cục Thể dục, Thể thao
73 Lê Anh Tuấn Vụ Đào tạo
74 Lê Ánh Tuyết Trường Cao đẳng Múa Việt Nam
75 Lê Bạch Hường Trường Cao đẳng Múa Việt Nam
76 Lê Chức Nhà hát Chèo Việt Nam
77 Lê Cường Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam
78 Lê Đức Chương Tiến sĩ Vụ Trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường
Thể dục thể thao
79 Lê Đức Chương Trường Đại học Thể dục Thể thao Đà Nẵng
80 Lê Đức Chương Trường Đại học Thể dục Thể thao Đà Nẵng
81 Lê Đức Thắng Thư viện Quốc gia Việt Nam
82 Lê Hồng Sơn Trung tâm Huấn luyện Thể thao quốc gia Đà Nẵng
83 Lê Hữu Nam Viện Phim Việt Nam
84 Lê Mai Oanh Bảo tàng Văn hoá các dân tộc Việt Nam
85 Lê Ngọc Canh Tiến sỹ Ủy viên Hội đồng Nghệ thuật Hội nghệ sỹ múa Việt Nam Trường Cao đẳng Múa Việt Nam
Văn hóa
Nghệ thuật
86 Lê Ngọc Minh Cục Điện ảnh
87 Lê Như Hoa Trường Đại học Văn hoá Hà Nội
88 Lê Quý Phượng Trường Đại học TDTT thành phố Hồ Chí Minh
89 Lê Thanh Tùng Bệnh viện Thể thao Việt Nam
90 Lê Thanh Tùng Bệnh viện Thể thao Việt Nam
91 Lê Thành Vinh Viện Bảo tồn di tích
92 Lê Thị Hoài Phương Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam
93 Lê Thị Kim Loan Trường Đại học Văn hoá Hà Nội
94 Lê Thị Thu Hiền Vụ Đào tạo
95 Lê Thị Tiến Thư viện Quốc gia Việt Nam
96 Lê Tuấn Anh Tổng Cục Du lịch
97 Lê Văn Sửu Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam
98 Lê Văn Viết Thư viện Quốc gia Việt Nam
99 Lương Hồng Quang Phó Viện trưởng Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam
Văn hóa
100 Lưu Quang Hiệp Trường Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh
Trang 2/6 <123456>