Văn bản KHCNMT

STT Số hiệu  Ngày ban hành  Cơ quan ban hành  Trích yếu nội dung  Tải về
21 70/2018/TT-BTC 08/08/2018 Bộ Tài chính Quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh giai đoạn 2016-2020
22 2684/QĐ-BVHTTDL 18/07/2018 Bộ Văn Hóa, Thể thao và Du lịch Ban hành kế hoạch triển khai Nghị định số 140/NĐ-CP của Chính phủ ngày 05/12/2017 về chính sách thu hút và tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
23 2950/VBHN-BVHTTDL 06/07/2018 Bộ Văn Hóa, Thể thao và Du lịch Thông tư hướng dẫn Nghị định số 32/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh
24 2278/QĐ-BVHTTDL 18/06/2018 Bộ Văn Hóa, Thể thao và Du lịch Về việc phê duyệt tổ chức, cá nhân trúng tuyển chọn, giao trực tiếp chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2019-2020
25 03/2018/TT-BKHCN 15/05/2018 Bộ KH&CN Thông tư Ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành khoa học và công nghệ và phân công thu thập, tổng hợp các chỉ tiêu thống kê quốc gia về khoa học và công nghệ
26 04/2018/TT-BKHCN 15/05/2018 Bộ KH&CN Thông tư về việc quy định các cuộc điều tra thống kê khoa học và công nghệ ngoài Chương trình điều tra thống kê quốc gia
27 70/2018/NĐ-CP 15/05/2018 Chính Phủ Quy định việc quản lý, sử dụng tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước
28 1497/QĐ-BVHTTDL 27/04/2018 Bộ Văn Hóa, Thể thao và Du lịch Ban hành Bộ tiêu chí hướng dẫn bảo vệ môi trường trong hoạt động thể dục thể thao trong các khu dân cư, nơi công cộng
29 01/2018/TT-BKHCN 12/04/2018 Bộ KH&CN Quy định tổ chức quản lý Đề án "Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025"
30 1273/QĐ-BVHTTDL 12/04/2018 Bộ Văn Hóa, Thể thao và Du lịch Danh mục dề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ để tuyển chọn đưa vào thực hiện năm 2019-2020
31 1272/QĐ-BVHTTDL 12/04/2018 Bộ Văn Hóa, Thể thao và Du lịch Phê duyệt mục tiêu, nội dung và dự kiến sản phẩm của Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp Bộ lĩnh vực Du lịch thực hiện năm 2019-2021
32 1066/QĐ-BVHTTDL 28/03/2018 Bộ Văn Hóa, Thể thao và Du lịch Ban hành Bộ tiêu chí hướng dẫn bảo vệ môi trường đối với các cơ sở du lịch và dịch vụ tại các khu, điểm du lịch
33 4610/QĐ-BVHTTDL 28/11/2017 Bộ Văn Hóa, Thể thao và Du lịch Về việc định hướng danh mục sản phẩm chủ lực của ngành văn hóa, thể thao và du lịch giai đoạn 2017-2020
34 13/2017/TT-BKHCN 06/11/2017 Bộ KH&CN Hướng dẫn về thành lập, tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản lý trong tổ chức khoa học và công nghệ công lập
35 119/2017/NĐ-CP 01/11/2017 Chính Phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa
36 3888/QĐ-BVHTTDL 19/10/2017 Bộ Văn Hóa, Thể thao và Du lịch Ban hành kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 04/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
37 3357/QĐ-BVHTTDL 20/09/2017 Bộ Văn Hóa, Thể thao và Du lịch Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường
38 3357/QĐ-BVHTTDL 20/09/2017 Bộ Văn Hóa, Thể thao và Du lịch Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường
39 3357/QĐ-BVHTTDL 20/09/2017 Bộ Văn Hóa, Thể thao và Du lịch Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường
40 90/2017/TT-BTC 30/08/2017 Bộ Tài chính quy định việc thực hiện cơ chế tự chủ tài chính đối với tổ chức khoa học và công nghệ công lập.
Trang 2/8 <12345678>