Chi tiết văn bản
Loại văn bản Văn bản của Đảng
Số hiệu 52-KL/TW
Ngày ban hành 30/05/2019
Cơ quan ban hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam
Cơ quan đồng ban hành
Người ký Trần Quốc Vượng
Thời gian bắt đầu hiệu lực 30/05/2019
Trích yếu nội dung Về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước
Nội dung văn bản
File tài liệu
Tên tài liệu File tài liệu
File văn bản Tải về máy