Chi tiết văn bản
Loại văn bản Văn bản của Đảng
Số hiệu 50-KL/TW
Ngày ban hành 30/05/2019
Cơ quan ban hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam
Cơ quan đồng ban hành
Người ký Trần Quốc Vượng
Thời gian bắt đầu hiệu lực 30/05/2019
Trích yếu nội dung Về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế
Nội dung văn bản
File tài liệu
Tên tài liệu File tài liệu
File văn bản Tải về máy