Chi tiết văn bản
Loại văn bản Văn bản của Đảng
Số hiệu 05-KH/BCSĐ
Ngày ban hành 08/10/2019
Cơ quan ban hành Bộ Văn Hóa, Thể thao và Du lịch
Cơ quan đồng ban hành
Người ký Thứ trưởng Tạ Quang Đông
Thời gian bắt đầu hiệu lực 08/10/2019
Trích yếu nội dung Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 50-KL/TW ngay 30/5/2019 của Ban bí thư về tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương khóa 6 khóa XI về Phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế
Nội dung văn bản
File tài liệu
Tên tài liệu File tài liệu
File văn bản Tải về máy