Chi tiết đề tài

Thông tin chung

Tên đề tài (*) Văn hóa truyền thống dân tộc Hmông ở Việt Bắc.
Cơ quan chủ trì Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cơ quan thực hiện Trung tâm hỗ trợ Sáng tác
Loại đề tài Đề tài cấp Bộ
Lĩnh vực nghiên cứu Văn hóa
Chủ nhiệm(*) Đỗ Thị Tám
Ngày bắt đầu 01/2005
Ngày kết thúc 12/2006

Tổng quan

Tính cấp thiết

Mục tiêu

- Khảo sát và nghiên cứu chỉnh thể văn hoa trên các nhóm tộc người Hmông ở Việt Bắc, trên các vừng trọng điểm chưa từng được nghiên cứu  như: Cao Bằng, Lạng Sơn và các vùng khác ở Việt Bắc ( Thái Nguyên, Tuyên Quang, Bắc Kạn, so sánh với Hà Giang).

- Các bộ phận hợp thành chỉnh thể sẽ được khảo tả - phân tích, đối sánh và luận giải trên cơ sở các tài liệu thành văn và tài liệu điền dã được xử lý khoa học, trung thực, khách quan.

- Các thành quả nghiên cứu mới và hệ thống về những đặc điểm loại mình và đặc thù văn hóa Hmông Việt Bắc sẽ góp phần hoàn chỉnh sự hiểu biết về diện mạo và chiều sâu giá trị văn hóa vùng Việt Bắc từ hội nhập nhân chủng đến văn hóa cộng đồng.

- Đề tài tiến hành khảo cứu tổng quan văn hóa các nhóm tộc người Hmông ở Việt Bắc trên bối cảnh địa văn hóa và quá trình tộc người vùng Đông Bắc - Việt Nam. Từ đó, đề tài khảo tả và phân tích, nhận thức và luận giải các lĩnh vực cụ thể của văn hóa vật chất, văn hóa xã hội và văn hóa tinh thần của người Hmông ở Việt Bắc

Nội dung

PP nghiên cứu

Hiệu quả KTXH

ĐV sử dụng

File đính kèm

STT Tên đơn vị Người đại diện
STT Tên người tham gia
STT Nội dung phối hợp Kết quả dự kiến Thời gian bắt đầu - kết thúc
STT Tên sản phẩm Số lượng dự kiến Diễn giải

  BÌNH LUẬN BẠN ĐỌC(0)

  GỬI BÌNH LUẬN

Họ tên*
Email
Tiêu đề(*)
Nội dung*
Mã xác thực (*)   Thay đổi captcha

Các Đề tài - Dự án NCKH cùng đơn vị thực hiện