Chi tiết đề tài

Thông tin chung

Tên đề tài (*) Xây dựng và bảo quản vốn tài liệu của các thư viện công cộng Việt Nam
Cơ quan chủ trì Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cơ quan thực hiện Thư viện Quốc gia Việt Nam
Loại đề tài Đề tài cấp Bộ
Lĩnh vực nghiên cứu Thông tin, Thư viện
Chủ nhiệm(*) Lê Thị Tiến
Ngày bắt đầu 01/2007
Ngày kết thúc 12/2008

Tổng quan

Tính cấp thiết

Mục tiêu

- Về xây dựng vốn tài liệu:

+) Nghiên cứu thực trạng vốn tài liệu của các TVCC VN

+) Đánh giá hiệu quả, tính đúng đắn, những khó khăn của công tác bổ sung, xây dựng vốn tài liệu của các TVCC VN trong thời gian qua.

+) Đánh giá hiệu quả của các chương trình tại trợ sách đối với các thư viện cấp huyện, thị, chương trình xây dựng kho sách luân chuyển của TV tỉnh.

+) xây dựng những chuẩn mực chung cho công tác bổ sung vốn TL của các TVCC VN

- Về bảo quản vốn TL

+) Xây dựng cơ sở lý luận công tác bảo quản đối với TVCC.

+) Xác định hiện trạng của vốn TL, nguyên nhân mất mát, hư hỏng TL.

+) Đề xuất chính sách, các biện pháp, chế độ bảo quản phù hợp đối với từng dạng TL.

Nội dung

PP nghiên cứu

Hiệu quả KTXH

ĐV sử dụng

File đính kèm

STT Tên đơn vị Người đại diện
STT Tên người tham gia
STT Nội dung phối hợp Kết quả dự kiến Thời gian bắt đầu - kết thúc
STT Tên sản phẩm Số lượng dự kiến Diễn giải

  BÌNH LUẬN BẠN ĐỌC(0)

  GỬI BÌNH LUẬN

Họ tên*
Email
Tiêu đề(*)
Nội dung*
Mã xác thực (*)   Thay đổi captcha