Chi tiết đề tài

Thông tin chung

Tên đề tài (*) Di sản văn hóa thành văn trong các thư viện Việt Nam: Hiện trạng và giải pháp.
Cơ quan chủ trì Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cơ quan thực hiện Thư viện Quốc gia Việt Nam
Loại đề tài Đề tài cấp Bộ
Lĩnh vực nghiên cứu Thông tin, Thư viện
Chủ nhiệm(*) Kiều Văn Hốt
Ngày bắt đầu 01/2003
Ngày kết thúc 12/2004

Tổng quan

Tính cấp thiết

Mục tiêu

- Tìm kiếm, thống kê ở mức đầy đủ nhất có thể các tài liệu thành văn của các dân tộc VN đã được xuất bản trong các giai đoạn lịch sử hiện đang được lưu giữ trong các thư viện ở nước ta cũng như một số nước ngoài.

- Đánh giá, phân loại tài liệu theo chất liệu theo chất liệu sản xuất, thời gian xuất bản, địa chỉ hiện đang lưu giữ chúng: phân loại tài liệu theo chất liệu vật liệu; phân loại tài liệu theo thời gian xuất bản chúng;  phân loại các tài liệu theo nội dung chủ đề mà chúng phản ánh.

- Xác định hiện trạng của tài liệu để đề ra biện pháp bảo quản, bảo tồn sau này: hiện trạng rài liệu theo góc độ vật lý: có bao nhiêu phần trăm tài liệu đang bị hủy hoại do nhiệt độ, ánh sáng, môi trường; do côn trùng gây hại; do sự sử dụng của con người.

- Lập tổng thư mục quốc gia các tài liệu dân tộc VN từ 1986 đến nay để có được cơ sở cho việc thu thập, bổ sung hoàn chỉnh các bộ sưu tập của dân tộc đã được xuất bản trong các thời kỳ lịch sử.

Nội dung

PP nghiên cứu

Hiệu quả KTXH

ĐV sử dụng

File đính kèm

STT Tên đơn vị Người đại diện
STT Tên người tham gia
STT Nội dung phối hợp Kết quả dự kiến Thời gian bắt đầu - kết thúc
STT Tên sản phẩm Số lượng dự kiến Diễn giải

  BÌNH LUẬN BẠN ĐỌC(0)

  GỬI BÌNH LUẬN

Họ tên*
Email
Tiêu đề(*)
Nội dung*
Mã xác thực (*)   Thay đổi captcha