Chi tiết đề tài

Thông tin chung

Tên đề tài (*) Xây dựng một số định mức chủ yếu của ngành thư viện.
Cơ quan chủ trì Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cơ quan thực hiện Thư viện Quốc gia Việt Nam
Loại đề tài Đề tài cấp Bộ
Lĩnh vực nghiên cứu Thông tin, Thư viện
Chủ nhiệm(*) Lê Văn Viết
Ngày bắt đầu 01/2003
Ngày kết thúc 12/2004

Tổng quan

Tính cấp thiết

Mục tiêu

- Xác định rõ ý nghĩa tầm quan trọng của Định mức lao động trong việc tổ chức lao động khoa học tại các thư viện. Từ đó khẳng định những tác dụng, hiệu quả thiết thực của việc xây dựng ĐMLĐ trong việc sắp xếp Bộ máy tổ chức, hợp lý hóa quy trình kỹ thuật nghiệp vụ, nâng cao hiệu quả hoạt động trong hệ thống thư viện công cộng.

- Xây dựng một số định mức lao động thư viện chủ yếu phù hợp hoạt động thực tiễn của ngành.

- Khái quát chung về nghiên cứu định mức lao động. Đối tượng, nội dung và phương pháp nghiên cứu định mức lao động

- Nghiên cứu xây dựng định mức lao động thư viện

- Xây dựng định mức chung của một số khâu công tác trong ngành thư viện.

Nội dung

PP nghiên cứu

Hiệu quả KTXH

ĐV sử dụng

File đính kèm

STT Tên đơn vị Người đại diện
STT Tên người tham gia
STT Nội dung phối hợp Kết quả dự kiến Thời gian bắt đầu - kết thúc
STT Tên sản phẩm Số lượng dự kiến Diễn giải

  BÌNH LUẬN BẠN ĐỌC(0)

  GỬI BÌNH LUẬN

Họ tên*
Email
Tiêu đề(*)
Nội dung*
Mã xác thực (*)   Thay đổi captcha