Chi tiết đề tài

Thông tin chung

Tên đề tài (*) Nghiên cứu mô hình luân chuyển sách báo trong hệ thống thư viện công cộng ở Việt Nam.
Cơ quan chủ trì Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cơ quan thực hiện Thư viện Quốc gia Việt Nam
Loại đề tài Đề tài cấp Bộ
Lĩnh vực nghiên cứu Thông tin, Thư viện
Chủ nhiệm(*) Nguyễn Trọng Phượng
Ngày bắt đầu 01/2008
Ngày kết thúc 12/2009

Tổng quan

Tính cấp thiết

Mục tiêu

- Trên cơ sở nghiên cứu kinh nghiệm công tác thư viện nước ngoài và khảo sát thực tiễn công tác luân chuyển sách báo trong nước, đề xuất mô hình luân chuyển sách báo trong hệ thống thư viện công cộng VN.

- Cơ sở lý luận và thực tiễn công tác luân chuyển sách báo trong các thư viện công cộng

- Hiện trạng công tác luân chuyển sách báo của thư viện công cộng VN

- Đề xuất mô hình, quy chế và các giaiar pháp nâng cao chất lượng công tác luân chuyển sách báo của thư viện công cộng ở VN

Nội dung

PP nghiên cứu

Hiệu quả KTXH

ĐV sử dụng

File đính kèm

STT Tên đơn vị Người đại diện
STT Tên người tham gia
STT Nội dung phối hợp Kết quả dự kiến Thời gian bắt đầu - kết thúc
STT Tên sản phẩm Số lượng dự kiến Diễn giải

  BÌNH LUẬN BẠN ĐỌC(0)

  GỬI BÌNH LUẬN

Họ tên*
Email
Tiêu đề(*)
Nội dung*
Mã xác thực (*)   Thay đổi captcha