Chi tiết đề tài

Thông tin chung

Tên đề tài (*) Mô hình tổ chức và hoạt động của thư viện tỉnh, huyện và cơ sở ở Việt Nam.
Cơ quan chủ trì Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cơ quan thực hiện Thư viện Quốc gia Việt Nam
Loại đề tài Đề tài cấp Bộ
Lĩnh vực nghiên cứu Thông tin, Thư viện
Chủ nhiệm(*) Lê Văn Viết
Ngày bắt đầu 01/2006
Ngày kết thúc 12/2007

Tổng quan

Tính cấp thiết

Mục tiêu

- Đánh giá những ưu điểm, thành tựu, đồng thời thấy được những mặt hạn chế tổn tại, tìm ra nguyên nhân trực tiếp, gián tiếp tác động và ảnh hưởng đến cơ cấu tổ chức và hoạt động của mô hình thư viện công cộng các cấp ở nước ta.

- Nghiên cứu kinh nghiệm tổ chức và hoạt động của các thư viện trên thế giới, trong đó đáng chú ý là Mỹ, Liên Xô, Anh, Pháp, các nước Scandinavơ và trong khu vực Đông Nam Á.

- Từ kết quả nghiên cứu thực tiễn trong nước và nước ngoài, đề xuất được những mô hình tổ chức và hoạt động của thư viện cấp tỉnh, huyện và xã phù hợp nhất, đạt hiệu quả cao nhất trên bình diện cả nước đối với từng địa bàn, địa phương có hoàn cảnh, điều kiện khác nhau, đồng thời các mô hình đó sẽ có sức sống lâu dài, dễ thích nghi với hoàn cảnh luôn thay đổi, có khả năng hòa nhập với xu hướng và thực tế tổ chức, hoạt động TVCC trong khu vực và trên thế giới.

- Xác định bản chất, chức năng, nhiệm vụ, vai trò xã hội của thư viện công cộng; các tổ chức quốc tế như UNESCO, IFLA với thư viện công cộng; tương lai phát triển TVCC trong thời đại tin học hóa ngày càng mạnh mẽ và tiến bộ nhanh chóng của khoa học và công nghệ;

- Nghiên cứu cụ thể các mô hình tổ chức thư viện công cộng của các nước trên thế giới và trong khu vực.

- Nghiên cứu quá trình hình thành, mô hình tổ chức và hoạt động qua các thời kỳ trong giai đoạn từ năm 1954 tới nay ở nước ta. Phân tích nguyên nhân thất bại, hay ít có hiệu quả của các mô hình thư viện công cộng đã và đang tồn tại ở nước ta.

- Đề xuất mô hình mà nếu được áp dụng sẽ mang lại sự ổn định và hoạt động có hiệu quả cho các thư viện công cộng nước ta. Đề xuất các giải pháp đưa các mô hình đó vào thực tiễn thư viện công cộng Việt Nam.

Nội dung

PP nghiên cứu

Hiệu quả KTXH

ĐV sử dụng

File đính kèm

STT Tên đơn vị Người đại diện
STT Tên người tham gia
STT Nội dung phối hợp Kết quả dự kiến Thời gian bắt đầu - kết thúc
STT Tên sản phẩm Số lượng dự kiến Diễn giải

  BÌNH LUẬN BẠN ĐỌC(0)

  GỬI BÌNH LUẬN

Họ tên*
Email
Tiêu đề(*)
Nội dung*
Mã xác thực (*)   Thay đổi captcha