Chi tiết đề tài

Thông tin chung

Tên đề tài (*) Văn hóa truyền thống làng xã ngoại thành Hà Nội dưới tác động của nền kinh tế thị trường.
Cơ quan chủ trì Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cơ quan thực hiện Trường Đại học Văn hoá Hà Nội
Loại đề tài Đề tài cấp Bộ
Lĩnh vực nghiên cứu Văn hóa
Chủ nhiệm(*) Trần Đức Ngôn
Ngày bắt đầu 01/2003
Ngày kết thúc 12/2004

Tổng quan

Tính cấp thiết

Mục tiêu

- Khảo sát sự thay đổi của nền văn hóa truyền thống các làng xã ngoại thành Hà Nội dưới tác động của nền kinh tế thị trường, nhằm đề xuất các tiêu chí, các giải pháp bảo tồn giữ gìn, phần nào giúp các nhà nghiên cứu và hoạch định chính sách giải quyết được thực trạng đầy mâu thuẫn của tốc độ đô thị hóa, hiện đại hóa với mục tiêu giữ gìn, bảo tồn văn hóa dân tộc mà Đảng và Nhà nước đã đề ra.

Nội dung

- Khái quát văn hóa truyền thống làng xã ngoại thành Hà Nội

- Thực trạng biến đổi văn hóa truyền thống làng xã ngoại thành Hà Nội dưới tác động của kinh tế thị trường

- Giải pháp và kiến nghị nhằm bảo tồn văn hóa truyền thống làng xã ngoại thành Hà Nội trong bối cảnh hiện nay.

PP nghiên cứu

Hiệu quả KTXH

ĐV sử dụng

File đính kèm

STT Tên đơn vị Người đại diện
STT Tên người tham gia
STT Nội dung phối hợp Kết quả dự kiến Thời gian bắt đầu - kết thúc
STT Tên sản phẩm Số lượng dự kiến Diễn giải

  BÌNH LUẬN BẠN ĐỌC(0)

  GỬI BÌNH LUẬN

Họ tên*
Email
Tiêu đề(*)
Nội dung*
Mã xác thực (*)   Thay đổi captcha