Chi tiết đề tài

Thông tin chung

Tên đề tài (*) Nghiên cứu trang phục truyền thống các tộc người thuộc nhóm ngôn ngữ Nam Đảo ở Việt Nam, phục vụ trưng bày ở Bảo tàng văn hóa các dân tộc Việt Nam.
Cơ quan chủ trì Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cơ quan thực hiện Bảo tàng Văn hoá các dân tộc Việt Nam
Loại đề tài Đề tài cấp Bộ
Lĩnh vực nghiên cứu Văn hóa
Chủ nhiệm(*) Ma Ngọc Dung
Ngày bắt đầu 01/2009
Ngày kết thúc 12/2010

Tổng quan

Tính cấp thiết

Mục tiêu

- Mang tính chuyên khảo về các loại trang phục truyền thống của 5 dân tộc thuộc nhóm ngôn ngữ Nam Đảo, bao gồm các loại trang phục phụ nữ, nam giới, trang phục trẻ em, trang phục dùng trong cưới xin, ma chay, lễ hội, tín ngưỡng.

- Đề tài còn khai thác những khía cạnh văn hóa truyền thống, thông qua mootip hoa văn, kiểu cách cắt may, màu sắc và tập quán về mặc.

- Tìm hiểu những yếu tố mang tính xã hội hóa của trang phục như: Sự tiếp thu, biến đổi, tác động lẫn nhau giữa các nền văn hóa trên lĩnh vực trang phục; những yếu tố tương đồng và nguyên căn của sự biến đổi. Qua đó sẽ rút ra những đặc trưng riêng trong trang phục của mỗi dân tộc.

Nội dung

- Khái quát điều kiện tự nhiên và đặc trưng văn hóa các tộc người nhóm ngôn ngữ Nam Đảo.

- Những đặc điểm cơ bản trong trang phục các tộc người nhóm ngôn ngữ Nam Đảo.

- Các giá trị văn hóa của trang phục và mối quan hệ tộc người.

- Bảo tồn những giá trị tinh hoa của trang phục tại Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam.

PP nghiên cứu

Hiệu quả KTXH

ĐV sử dụng

File đính kèm

STT Tên đơn vị Người đại diện
STT Tên người tham gia
STT Nội dung phối hợp Kết quả dự kiến Thời gian bắt đầu - kết thúc
STT Tên sản phẩm Số lượng dự kiến Diễn giải

  BÌNH LUẬN BẠN ĐỌC(0)

  GỬI BÌNH LUẬN

Họ tên*
Email
Tiêu đề(*)
Nội dung*
Mã xác thực (*)   Thay đổi captcha

Các Đề tài - Dự án khác của Ma Ngọc Dung