Chi tiết đề tài

Thông tin chung

Tên đề tài (*) Văn hóa ẩm thực của người Sán Dìu ở Việt Nam
Cơ quan chủ trì Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cơ quan thực hiện Bảo tàng Văn hoá các dân tộc Việt Nam
Loại đề tài Đề tài cấp Bộ
Lĩnh vực nghiên cứu Văn hóa
Chủ nhiệm(*) Diệp Trung Bình
Ngày bắt đầu 01/2006
Ngày kết thúc 12/2007

Tổng quan

Tính cấp thiết

Mục tiêu

- Dựng lại những hoạt động có liên quan đến ăn uống, giới thiệu cách chế biến các món ăn cổ truyền, các phong tục ăn uống, đánh giá, nhận xét, so sánh, rút ra những yếu tố chung của văn hóa khu vực và những bản sắc riêng của người Sán Dìu. Đồng thời mở ra một hướng đi mới cho việc nghiên cứu ở vùng trung du bán sơn địa và các dân tộc thiểu số.

Nội dung

PP nghiên cứu

Hiệu quả KTXH

ĐV sử dụng

File đính kèm

STT Tên đơn vị Người đại diện
STT Tên người tham gia
STT Nội dung phối hợp Kết quả dự kiến Thời gian bắt đầu - kết thúc
STT Tên sản phẩm Số lượng dự kiến Diễn giải

  BÌNH LUẬN BẠN ĐỌC(0)

  GỬI BÌNH LUẬN

Họ tên*
Email
Tiêu đề(*)
Nội dung*
Mã xác thực (*)   Thay đổi captcha