Chi tiết đề tài

Thông tin chung

Tên đề tài (*) Phong tục và nghi lễ chu kỳ đời người của người Sán Dìu ở Việt Nam
Cơ quan chủ trì Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cơ quan thực hiện Bảo tàng Văn hoá các dân tộc Việt Nam
Loại đề tài Đề tài cấp Bộ
Lĩnh vực nghiên cứu Văn hóa
Chủ nhiệm(*) Diệp Trung Bình
Ngày bắt đầu 01/2003
Ngày kết thúc 12/2004

Tổng quan

Tính cấp thiết

Mục tiêu

- Nhằm rút ra những phương pháp tiếp cận với lĩnh vực văn hoa phi vật thể còn tiềm ẩn dưới dạng đạo lý, kinh nghiệm truyền nghề của đồng bào.

- Đồng thời cũng nhằm cung cấp cho người đọc hiểu sâu thêm bản sắc văn hóa truyền thống của người Sán Dìu, phục vụ cho công tác nghiên cứu, sưu tầm, trưng bày và tuyên truyền của Bảo tàng VHCDT VN

Nội dung

- Đôi nét về người Sán Dìu ở VN

- Phong tục và nghi lễ sinh đẻ và nuôi con

- Phong tục và nghi lễ đánh dấu sự trưởng thành

- Phong tục và nghi lễ cưới xin

- Phong tục và nghi lễ tang ma

- Những giá trị văn hóa trong Phong tục và nghi lễ chu kỳ đời người của người Sán Dìu ở VN và những giải pháp, nghiên cứu sưu tầm, trung bày tại BT VHCDT VN

PP nghiên cứu

Hiệu quả KTXH

ĐV sử dụng

File đính kèm

STT Tên đơn vị Người đại diện
STT Tên người tham gia
STT Nội dung phối hợp Kết quả dự kiến Thời gian bắt đầu - kết thúc
STT Tên sản phẩm Số lượng dự kiến Diễn giải

  BÌNH LUẬN BẠN ĐỌC(0)

  GỬI BÌNH LUẬN

Họ tên*
Email
Tiêu đề(*)
Nội dung*
Mã xác thực (*)   Thay đổi captcha