Chi tiết đề tài

Thông tin chung

Tên đề tài (*) Hôn nhân và gia đình của dân tộc Nùng ở Việt Nam
Cơ quan chủ trì Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cơ quan thực hiện Bảo tàng Văn hoá các dân tộc Việt Nam
Loại đề tài Đề tài cấp Bộ
Lĩnh vực nghiên cứu Văn hóa
Chủ nhiệm(*) Nguyễn Thị Ngân
Ngày bắt đầu 01/2006
Ngày kết thúc 12/2007

Tổng quan

Tính cấp thiết

Mục tiêu

- Hệ thống hóa nguồn tư liệu thực tiễn về hôn nhân và gia đình của các nhóm Nùng địa phương, nhận diện đầy đủ mọi mặt đời sống xã hội của người Nùng thông qua các phong tục tập quán các khuôn mẫu ứng xử trong hôn nhân và gia đình của các nhóm Nùng địa phương ở VN

- Góp thêm tư liệu nhằm xây dựng cơ sở khoa học, giúp các nhà quản lý có những chủ trương, chính sách cụ thể, nhất là những lĩnh vực hôn nhân gia đình để phát triển tộc người một cách toàn diện

- Nghiên cứu hôn nhân gia đình nhằm góp phần xây dựng đời sống văn hóa cơ sở và phục vụ công tác sưu tầm, gìn giữ, phát huy những giá trị văn hóa của người Nùng tại BT VHCDT VN.

Nội dung

- Khái quát về dân tộc Nùng ở VN.

- Hôn nhân của dân tộc Nùng ở VN

- Gia đình của dân tộc Nùng ở VN.

- Bảo tồn phát huy các giá trị văn hóa trong hôn nhân và gia đình của dân tộc Nùng.

PP nghiên cứu

Hiệu quả KTXH

ĐV sử dụng

File đính kèm

STT Tên đơn vị Người đại diện
STT Tên người tham gia
STT Nội dung phối hợp Kết quả dự kiến Thời gian bắt đầu - kết thúc
STT Tên sản phẩm Số lượng dự kiến Diễn giải

  BÌNH LUẬN BẠN ĐỌC(0)

  GỬI BÌNH LUẬN

Họ tên*
Email
Tiêu đề(*)
Nội dung*
Mã xác thực (*)   Thay đổi captcha