Chi tiết đề tài

Thông tin chung

Tên đề tài (*) Nghiên cứu xây dựng các chương trình giáo dục tại Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam
Cơ quan chủ trì Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cơ quan thực hiện Bảo tàng Văn hoá các dân tộc Việt Nam
Loại đề tài Đề tài cấp Bộ
Lĩnh vực nghiên cứu Di sản văn hóa
Chủ nhiệm(*) Nguyễn Thị Ngân
Ngày bắt đầu 01/2012
Ngày kết thúc 12/2013

Tổng quan

- Nhận diện giá trị di sản văn hóa các dân tộc Việt Nam hiện đang được lưu giữ và trưng bày tại Bảo tàng văn hóa các dân tộc Việt Nam.

- Lựa chọn tinh hoa truyền thống đang được lưu giữ tại bảo tàng, kết hợp với tri thức và cách nhìn hiện đại, góp phần giáo dục thế hệ trẻ.

- Đề xuất, xây dựng và đưa vào hoạt động thử nghiệm các chương trình giáo dục của Bảo tàng với các nội dung chủ yếu:

          + Giáo dục đạo đức, nhân văn, ứng xử xã hội.

          + Giáo dục ý thức tiết kiệm và bảo vệ tài sản công.

          + Giáo dục hoạt động thủ công truyền thống.

          + Trao truyền một số hoạt động văn hoá phi vật thể (thông qua các hoạt động trình diễn nghề thủ công và nghệ thuật biểu diễn của các dân tộc…)

          + Hướng nghiệp thông qua các hoạt động giáo dục.

          + Hướng dẫn các trò chơi dân gian cho trẻ em.

Tính cấp thiết

Mục tiêu

Nội dung

PP nghiên cứu

Hiệu quả KTXH

ĐV sử dụng

File đính kèm

STT Tên đơn vị Người đại diện
STT Tên người tham gia
1 GS.TS. Nguyễn Văn Huy
2 TS. Lê Thị Minh Lý
3 ThS. Phan Lê Tùng
4 ThS. Ma Thị Chung
5 Dương Thị Thanh Nga
6 Vũ Thị Minh Phương
7 Trịnh Minh Tú
8 CN. Lê Mai Oanh
9 ThS. Nguyễn Trọng Phượng
STT Nội dung phối hợp Kết quả dự kiến Thời gian bắt đầu - kết thúc
STT Tên sản phẩm Số lượng dự kiến Diễn giải

  BÌNH LUẬN BẠN ĐỌC(0)

  GỬI BÌNH LUẬN

Họ tên*
Email
Tiêu đề(*)
Nội dung*
Mã xác thực (*)   Thay đổi captcha