Chi tiết đề tài

Thông tin chung

Tên đề tài (*) Văn hóa dân tộc Giáy ở Việt Nam
Cơ quan chủ trì Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cơ quan thực hiện Bảo tàng Văn hoá các dân tộc Việt Nam
Loại đề tài Đề tài cấp Bộ
Lĩnh vực nghiên cứu Văn hóa
Chủ nhiệm(*) Đỗ Đức Lợi
Ngày bắt đầu 01/2006
Ngày kết thúc 12/2007

Tổng quan

Tính cấp thiết

Mục tiêu

- Nhằm hệ thống hóa nguồn tư liệu và khắc họa ra bức tranh toàn cảnh về văn hóa dân tộc Giáy với các sắc thái chung và riêng địa phương. Đây là những tài liệu cần thiết giúp cho những người quan tâm đến dân tộc này có thể hiểu biết cụ thể hơn về họ

- Nguồn tài liệu của đề tài còn giúp công tác bảo tồn di sản văn hóa dân tộc Giáy tại chỗ để đồng bào tự có ý thức giữ gìn, bảo lưu cho con cháu mai sau. Đồng thời, nguồn tài liệu của đề tài còn giúp cho cho công tác nghiên cứu của các bảo tàng về văn hóa dân tộc định ra được kế hoạch sưu tầm tài liệu hiện vật tiêu biểu và tổ chức trưng bày, quảng bá rộng rãi cho khách tham quan trong nước và nước ngoài đạt hiệu quả cao.

Nội dung

- Khái quát về người Giáy ở VN

- Văn hóa vật thể và phi vật thể

- Sự biến đổi và việc bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa dân tộc Giáy trong thời đại hiện nay

PP nghiên cứu

Hiệu quả KTXH

ĐV sử dụng

File đính kèm

STT Tên đơn vị Người đại diện
STT Tên người tham gia
STT Nội dung phối hợp Kết quả dự kiến Thời gian bắt đầu - kết thúc
STT Tên sản phẩm Số lượng dự kiến Diễn giải

  BÌNH LUẬN BẠN ĐỌC(0)

  GỬI BÌNH LUẬN

Họ tên*
Email
Tiêu đề(*)
Nội dung*
Mã xác thực (*)   Thay đổi captcha