Chi tiết đề tài

Thông tin chung

Tên đề tài (*) Văn hóa dân tộc Phù Lá ở Việt Nam
Cơ quan chủ trì Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cơ quan thực hiện Bảo tàng Văn hoá các dân tộc Việt Nam
Loại đề tài Đề tài cấp Bộ
Lĩnh vực nghiên cứu Văn hóa
Chủ nhiệm(*) Đỗ Đức Lợi
Ngày bắt đầu 01/2003
Ngày kết thúc 12/2004

Tổng quan

Tính cấp thiết

Mục tiêu

- Hệ thống hóa nguồn tư liệu và khắc họa bức tranh toàn cảnh để bảo tồn truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc này

- Giúp cho những nhà nghiên cứu có thêm những cứ liệu khoa học mới, góp phần xác minh thành phần dân tộc VN hiện nay. Đồng thời giúp cho công tác nghiên cứu tại các Bảo tàng về văn hóa dân tộc định ra những kế hoạch nghiên cứu, sưu tầm, trưng bày, tuyên truyền đạt hiệu quả cao.

Nội dung

PP nghiên cứu

Hiệu quả KTXH

ĐV sử dụng

File đính kèm

STT Tên đơn vị Người đại diện
STT Tên người tham gia
STT Nội dung phối hợp Kết quả dự kiến Thời gian bắt đầu - kết thúc
STT Tên sản phẩm Số lượng dự kiến Diễn giải

  BÌNH LUẬN BẠN ĐỌC(0)

  GỬI BÌNH LUẬN

Họ tên*
Email
Tiêu đề(*)
Nội dung*
Mã xác thực (*)   Thay đổi captcha