Chi tiết đề tài

Thông tin chung

Tên đề tài (*) Văn hóa PhumSóc người Khmer đồng bằng sông Cửu Long trong việc xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở
Cơ quan chủ trì Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cơ quan thực hiện Trường Đại học Văn hoá thành phố Hồ Chí Minh
Loại đề tài Đề tài cấp Bộ
Lĩnh vực nghiên cứu Văn hóa
Chủ nhiệm(*) Trần Văn Ánh
Ngày bắt đầu 01/2004
Ngày kết thúc 12/2006

Tổng quan

Tính cấp thiết

Mục tiêu

- Trên cơ sở khảo sát, hệ thống hóa các di sản văn hóa vật thể, phi vật thể của cộng đồng người Khmer ở ĐBSCL, đề tài nhằm dựng nên diện mạo văn hóa của cộng đồng người Khmer Nam Bộ, qua đó xác định những nét đặc sắc của văn hóa phumsoc, những giá trị văn hóa truyền thống cần phát huy, kế thừa, những giá trị cần được xem xét lại trong quá trình bảo tồn kho tàng văn hóa của người Khmer.

- Xác định vai trò của văn hóa phumsoc trong việc xây dựng đời sống văn hóa cơ sở ở cộng đồng người Khmer đồng bằng SCL, từ đó đề xuất định hướng những giải pháp cụ thể  nhằm phát huy những giá trị cua văn hóa trong phumsoc Khmer. Trên nền tảng ấy tiến hành xây dựng phumsoc văn hóa trong sự phát triển đời sống văn háo ở cộng đồng người Khmer ĐBSCL hiện nay.

Nội dung

- Tổng quan về người Khmer và Phumsóc Khmer ở ĐBSCL.

- Văn hóa Phum sóc người Khmer ĐBSCL.

- Phát huy giá trị văn hóa phum sóc Khmer trong xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở vùng đồng bào Khmer ĐBSCL hiện nay.

PP nghiên cứu

Hiệu quả KTXH

ĐV sử dụng

File đính kèm

STT Tên đơn vị Người đại diện
STT Tên người tham gia
STT Nội dung phối hợp Kết quả dự kiến Thời gian bắt đầu - kết thúc
STT Tên sản phẩm Số lượng dự kiến Diễn giải

  BÌNH LUẬN BẠN ĐỌC(0)

  GỬI BÌNH LUẬN

Họ tên*
Email
Tiêu đề(*)
Nội dung*
Mã xác thực (*)   Thay đổi captcha