Chi tiết đề tài

Thông tin chung

Tên đề tài (*) Bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số vùng Đông Bắc - trong thời kỳ đổi mới
Cơ quan chủ trì Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cơ quan thực hiện Vụ Văn hoá dân tộc
Loại đề tài Đề tài cấp Bộ
Lĩnh vực nghiên cứu Văn hóa
Chủ nhiệm(*) Vi Hồng Nhân
Ngày bắt đầu 01/1996
Ngày kết thúc 12/1997

Tổng quan

Tính cấp thiết

Mục tiêu

Nội dung

- Chủ yếu đi sâu vào khái quát chung về văn hóa các dân tộc vùng Đông Bắc. những đặc thù của văn hóa các dân tộc và nhất là những thử thách văn hóa thời mở cửa ở vùng này. Trên cơ sở của các cuộc điều tra khảo sát thực địa để nâng lên thành lý luận

- Cùng với các kiến nghị nhằm góp phần quan tâm hơn của ngành cũng như các ngành khác nhằm mục đích xây dựng, bảo vệ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trong thời kỳ mở cửa, tiến tới xây dựng công nghiệp hóa và hiện đại hóa kinh tế - văn hóa xã hội vùng các dân tộc thiểu số Đông Bắc.

PP nghiên cứu

Hiệu quả KTXH

ĐV sử dụng

File đính kèm

STT Tên đơn vị Người đại diện
STT Tên người tham gia
STT Nội dung phối hợp Kết quả dự kiến Thời gian bắt đầu - kết thúc
STT Tên sản phẩm Số lượng dự kiến Diễn giải

  BÌNH LUẬN BẠN ĐỌC(0)

  GỬI BÌNH LUẬN

Họ tên*
Email
Tiêu đề(*)
Nội dung*
Mã xác thực (*)   Thay đổi captcha