Chi tiết đề tài

Thông tin chung

Tên đề tài (*) Nghiên cứu quy hoạch phát triển văn hóa vùng các dân tộc thiểu số Việt Nam
Cơ quan chủ trì Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cơ quan thực hiện Vụ Văn hoá dân tộc
Loại đề tài Đề tài cấp Bộ
Lĩnh vực nghiên cứu Văn hóa
Chủ nhiệm(*) Vi Hồng Nhân
Ngày bắt đầu 01/1992
Ngày kết thúc 12/1993

Tổng quan

Tính cấp thiết

Mục tiêu

Nội dung

Gồm 4 chương tập trung vào các vùng như sau:

-         Vùng đồng bằng Nam Bộ với dân tộc Khơ me

-         Vùng Tây Nguyên và các dân tộc trong vùng kinh tế

-         Vùng dân tộc Chăm nói chung

Vùng các dân tộc thiểu số miền Bắc đang có sự chưa đồng nhất giữa biên giới quốc gia và biên giới dân tộc.

PP nghiên cứu

Hiệu quả KTXH

ĐV sử dụng

File đính kèm

STT Tên đơn vị Người đại diện
STT Tên người tham gia
STT Nội dung phối hợp Kết quả dự kiến Thời gian bắt đầu - kết thúc
STT Tên sản phẩm Số lượng dự kiến Diễn giải

  BÌNH LUẬN BẠN ĐỌC(0)

  GỬI BÌNH LUẬN

Họ tên*
Email
Tiêu đề(*)
Nội dung*
Mã xác thực (*)   Thay đổi captcha