Chi tiết đề tài

Thông tin chung

Tên đề tài (*) Hệ thống hóa tư liệu về hoạt động ngoại giao của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1954 – 1969)
Cơ quan chủ trì Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cơ quan thực hiện Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch
Loại đề tài Đề tài cấp Bộ
Lĩnh vực nghiên cứu Thông tin, Thư viện
Chủ nhiệm(*) Trần Viết Hoàn
Ngày bắt đầu 01/2002
Ngày kết thúc 12/2003

Tổng quan

Tính cấp thiết

Mục tiêu

- Hệ thống hóa tư liệu về hoạt động ngoại giao của Chủ tịch Hồ Chí Minh giai đoạn 1954 – 1969 góp phần phục vụ việc tra cứu, nghiên cứu khoa học và công tác tuyên truyền về hoạt động ngoại giao của Chủ tịch Hồ Chí Minh

- Nghiên cứu tư liệu hóa về hoạt động ngoại giao của Chủ tịch Hồ Chí Minh giai đoạn 1954 – 1969 góp phần vào việc tuyên truyền giới thiệu về nơi ở và làm việc của Chủ tịch HCM trong 15 năm cuối cuộc đời của Người tại Phủ chủ tịch.

Nội dung

- Sưu tập và hệ thống hóa toàn bộ các tư liệu, tài liệu về những hoạt động ngoại giao của Chủ tịch HCM.

PP nghiên cứu

Hiệu quả KTXH

ĐV sử dụng

File đính kèm

STT Tên đơn vị Người đại diện
STT Tên người tham gia
STT Nội dung phối hợp Kết quả dự kiến Thời gian bắt đầu - kết thúc
STT Tên sản phẩm Số lượng dự kiến Diễn giải

  BÌNH LUẬN BẠN ĐỌC(0)

  GỬI BÌNH LUẬN

Họ tên*
Email
Tiêu đề(*)
Nội dung*
Mã xác thực (*)   Thay đổi captcha